TAL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tal" olan, toplam 158 adet kelime bulunmaktadır. tal ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tal ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tal olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

TALİMHANECİBAŞI, TALLOTOKSİKOZİS

13 harfli kelimeler

TALLIBİTKİLER

12 harfli kelimeler

TALAKISELASE, TALVARLANMAK

11 harfli kelimeler

TALAŞLANMAK, TALAZLANMAK, TALİHSİZLİK, TALİMATNAME, TALARLANMAK, TALPİKLEMEK

10 harfli kelimeler

TALANCILIK, TALANLAMAK, TALAŞLAMAK, TALAŞLANMA, TALAZLANMA, TALAĞAURUV, TALASIRMAK, TALAŞMALAŞ, TALAZLAMAK, TALUKLAMAK

9 harfli kelimeler

TALANLAMA, TALAŞLAMA, TALEBELİK, TALEPNAME, TALİMHANE, TALİMNAME, TALAMİKUS, TALAYKURT, TALAZIMAK, TALAZOĞLU, TALDIRKAÇ, TALİDOMİT, TALLOFİTA, TALPINMAK

8 harfli kelimeler

TALAZLIK, TALİHSİZ, TALİMSİZ, TALAMBIÇ, TALAMBUÇ, TALANMAK, TALASEMİ, TALASLIK, TALAŞLIK, TALAŞMAK, TALAŞMAN, TALATMAK, TALAVART, TALAYHAN, TALAYKAN, TALAYKOÇ, TALAYKUT, TALAYMAN, TALAZMAK, TALEPKAR, TALGALIK, TALIŞMAN, TALİMGAH, TALİPLER, TALTAMIZ, TALVARLI, TALYASAN

7 harfli kelimeler

TALAKAT, TALANCI, TALİHLİ, TALİMAR, TALİMAT, TALİMLİ, TALİPLİ, TALLAHİ, TALAGAN, TALAMAH, TALAMAK, TALAMUS, TALASAN, TALASİN, TALAŞIR, TALATUR, TALAVUZ, TALAYER, TALEMEK, TALIYAR, TALİKAT, TALİSKA, TALLAMA, TALPMAK, TALTATI

6 harfli kelimeler

TALEBE, TALİKA, TALKIM, TALKIN, TALTİF, TALYUM, TALABE, TALAGU, TALAHA, TALAKA, TALAŞA, TALAZA, TALBAR, TALFAR, TALIGA, TALIKA, TALİBE, TALİGA, TALİHA, TALİYE, TALKAP, TALLOZ, TALLUS, TALPAR, TALSUZ, TALVAR, TALVOR

5 harfli kelimeler

TALAK, TALAN, TALAS, TALAZ, TALEP, TALİH, TALİK, TALİL, TALİM, TALİP, TALAB, TALAF, TALAR, TALAŞ, TALAT, TALAV, TALAY, TALBA, TALEB, TALEH, TALEK, TALEŞ, TALĞA, TALHA, TALIB, TALIZ, TALİA, TALİS, TALKA, TALLA, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

TALİ, TALK, TALA, TALE, TALH, TALI, TALT, TALU

3 harfli kelimeler

TAL

Bazı kelimelerin anlamları

TAL

Kök, sap ve yaprak şeklinde farklılaşmamış bir bitkinin yaşama ve büyüme organı.

TALVARLANMAK

Ağaç dal budak salarak genişlemek : Söğüt adamakıllı talvarlandı.

TALİMHANECİBAŞI

Yeniçeri ocağında, talimhanelerde komutanlık ve öğretmenlikle görevli bulunan 5. sağ bölüğün komutanı.

TALİMATNAME

Yönetmelik.

TALAŞLAMAK

Talaş dökmek.

TALLIBİTKİLER

Kök, gövde, yaprak gibi ana örgenlerden yoksun bulunan ve çoğu asalak ya da çürükçül yaşayan ilkel bitkiler topluluğu; yatıkbitkiler.

TALAŞLANMAK

Talaş dökülmek.

TALAŞLANMA

Talaşlanmak işi.

TALİHSİZLİK

Talihsiz olma durumu, şanssızlık, bahtsızlık.

TALLOTOKSİKOZİS

Talyum zehirlenmesi.

TALANCILIK

Talancının yaptığı iş.

TALANLAMAK

Dağıtmak.

TALAZLANMAK

Dalgalanmak. İpekli kumaşların örselenmesiyle yüzündeki tellerde kabarıklık oluşmak.

TALARLANMAK

Dalgalanmak : Koyunlar talarlandı.

TALAKISELASE

Mecelle'ye göre, kocanın ayrı ayrı üç kez veya bir arada üç kez karısını boşadığını bildirmesiyle gerçekleşen boşanma.

TALPİKLEMEK

Uyuklamak.

  -   -   -  

Anlamında TAL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TAL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AKASMA

Düğün çiçeğigillerden, beyaz çiçek veren, bahçelerde süs çiçeği olarak yetiştirilen, sarmaşık özelliği gösteren bir bitki, yaban asması, orman sarmaşığı, meryemana asması (Clematis vitalba).

AÇILMA

Açılmak işi. Bir grupta, sıraların jimnastik alıştırmaları için dağınık düzene girmesi. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp gittikçe aydınlanarak görüntülerin belirmesine dayanan noktalama. Çatlama.

AĞBENEK

Ağ görünüşünde olan, arpa yapraklarına yerleşerek oldukça önemli zararlara yol açan, açık veya koyu kahverengi asklı mantar. Bu mantarın yol açtığı ekin hastalığı.

AFET

Çeşitli doğa olaylarının sebep olduğu yıkım. Çok kötü. Hastalıkların dokularda yaptığı bozukluk. Güzelliği ile insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın. Kıran.

AGOP

"Aptal aptal bakmak" anlamındaki Agop'un kazı gibi bakmak deyiminde geçen bir söz.

AĞRIMA

Ağrımak işi. Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaştırdığı ağrıma asalaklarından ileri gelen hastalık.

AHMAK

Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal.

AHMAKLAŞMAK

Aptallaşmak. Bir an için şaşalayıp bocalamak.

AĞIZLAMAK

Bir boğazın veya bir limanın ağzını ortalamak. Bir işi kolaylamak. Bir parçayı yuvasına geçirmek için önce yuvanın ağzını ayarlamak.

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

AFRİKA

Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

ABRAKADABRA

Eski çağlarda bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılan büyülü söz. Sihirbazların sıkça kullandığı büyü sözü.

AHMAKÇA

Biraz ahmak. (ahma'kça) Ahmağa yakışır bir biçimde, aptalca, angutça.

AHMAKLAŞTIRMAK

Aptallaştırmak.

AHMAKLAŞMA

Aptallaşma.

AĞAÇÇIK

Taflan gibi dalları dibinden başlayarak çatallanan küçük ağaç.

AHMAKLAŞTIRMA

Aptallaştırma.