Sonu T ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 9 harfli toplam 547 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İDİOBLAST

Canlı hücrenin kuramsal birimi. Biyofor.

SÜLENBENT

Binek atlarının göğsüne takılan sahtiyan göğüslük.

MÜBAŞERET

Bir işe başlama, girişme.

ENDOPODİT

Kabukluların iki çatallı bacağının iç parçası. Endopod.

AKSOPLAST

Bazı tripanozomlarda kinetoplasttan vücudun ucuna uzanan iplik. Bazı tripanozomlarda kinetoplâsttan vücudun ucuna uzanan iplik.

LÖKOBLAST

Kemik iliğinde bulunan farklılaşmamış granülsüz hücre, miyeloblast. Olgunlaşmamış akyuvar. Kemik iliğinde bulunan farklılaşmamış granülsüz hücre. Miyeloblâst.

PREPATENT

Hastalık belirtileri görülmezden önceki dönem. Enfeksiyöz evrelerin inokülasyonundan sonra konakta parazitlerin ilk görülmesini takip eden periyot.

HOMOZİGOT

Kromozomlarında verilen bir alel çift veya seri bakımından aynı genleri taşıyan birey. Homozigotlar, belli bir özellik bakımından sadece tek tip gamet meydana getirirler ve bu nedenle saf ırktırlar. Belirli bir lokusta bir çift birbirinin aynı allele sahip olma durumu. Aynı genleri taşıyan gametlerin birleşmesiyle meydana gelmiş olan, karakterlerin sabit olduğu, bir organizma.

PEMBEKURT

Pamuk ve bamya tarlalarında zarara yol açan kırmızımsı tırtıl.

İBİMAHMUT

Tunceli kenti, Darıkent nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

RİYAZİYAT

Matematik bilgisi.

ŞEYHMURAT

Adana ilinde, Doğankent nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

LÖKOPLAST

Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılılarda sitoplazma içinde bulunan ve genellikle nişasta taneciğini oluşturan cisimcik. Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılı tek hücrelilerde bulunan, yedek besin depolayan renksiz plastitler. Bitki gözelerinde ve bazı kamçılılarda bulunan renksiz plastidler. Bitki hücrelerinde ya da bazı kamçılı bir hücrelilerde bulunan renksiz plâstitler.

EVVELİYAT

Bir işin önceki evreleri, öncesi, önceleri.

DADAŞKENT

Erzurum kenti, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

POLİTEİST

Çok tanrıcı.

LASALOSİT

Streptomyces lasaliensis kültürlerinden elde edilen ve tek değerli iyonlarla birlikte iki değerli iyonları da bağlama yeteneğine sahip iyonofor grubu antikoksidiyal ilaç.

TERMOÇİFT

Sıcaklık farkı yaratmak için uçları biribirine lehimlenmiş iki farklı metal telden meydana gelmiş, oluşan e.m.k. in büyüklüğünün sıcaklık farkı ile orantılı olduğu sıcaklık ölçen bir alet.

TRİKOSİST

Bir hücreli kirpiklilerin plazma zarında bulunan özel savunma organelleri. Birgözeli, kirpikli hayvanların dış-plâzma katında bulunan özel savunma organeli.

MELAKONİT

Bakır madenlerinde oksitlenme ürünleri arasında bulunan triklinik sistemde kristallenen siyah bir bakır oksit.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük