Sonu T ile biten 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 9 harfli toplam 547 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MÜBAYENET

Ayrılık, başkalık. Karşıtlık, uyuşmazlık.

HAKİMİYET

Egemenlik.

TAHTAKURT

Burunda ve boğazda yangı yapan bir çeşit hayvan hastalığı.

NÖROBLAST

Embriyoda sinir sisteminin gelişiminde köken hücrelerden sinir hücrelerinin gelişmesiyle ortaya çıkan hücre. Sinir gözelerini meydana getiren örtü dokusu köklü embriyonik gözeler. Böcek larvalarında sinir sisteminin histolizden sonra arta kalan kısmı. Bölünme yeteneğini kaybetmiş, fakat henüz olgunlaşmamış sinir hücreleri.

GASTROLİT

Kabukluların (Crustaceae) kursağının iki yanında deri değişiminden önce görülen kalkerli maddeler. Kabukluların (Crustacea) kursağının iki yanında deri değişiminden önce görülen kalkerli maddeler.

STATOSİST

Statolitlerin içinde bulunduğu kesecik.

MARTENSİT

Su verme işlemi sonucu, kesmeli dönüşüm yoluyla oluşup, dördül prizma kristal biçimli, karbonun demir içindeki aşırı doygun çözeltisi olan, çok sert ve gevrek faz.

KARAHAYİT

İzmir şehri, Bayındır ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

AKZİYARET

Mardin şehrinde, Kızıltepe belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Şanlıurfa şehri, Akziyaret bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

KÜMEBULUT

Orta yükseklikte, saydam olmayan, kalın, donukrenkte bulutlara ve ara türlerine verilen ad. bk. bulut.

DEFİHACET

Küçük veya büyük abdest bozma.

SARISÖĞÜT

Çanakkale ili, Ezine ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

ENDOPODİT

Kabukluların iki çatallı bacağının iç parçası. Endopod.

KAYABÜVET

Çorum ili, Alaca belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

TROFOZOİT

Bir sporozoonun ergin safhası. Amoebae, Balantidium coli, Blastocystis hominis, Ichthyophthirius multifiliis, Plasmodium gibi protozoonların vejetatif evre olarak da adlandırılan etkin olarak beslenen evreleri.

KULİSİSİT

Kulisit.

YALNIZDUT

Osmaniye şehrinde, Kadirli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

LORETİNAT

Bizmut loretinat gibi, loretin' in metal tuzları.

OLEOPLAST

Bitki hücrelerinde, içinde sıvı veya katı yağ depolanan renksiz organel. Bitki hücrelerinde, içinde sıvı ya da katı yağ depolanan renksiz organel, plâstit. Elaioplâst.

MUVASALAT

Bir yere ulaşma, varma, muvasala.