Sonu T ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 6 harfli toplam 1375 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İDİKUT

Kutlu, saadetli, yüksek rütbeli.

KUZGUT

Çok sert ve düzgün bir çeşit meşe.

TAVŞIT

Elma, armut, erik kurusu.

AVİSİT

Zararlı kuşları yok etmek amacıyla kullanılan zehir.

ALAMUT

Aydın şehrinde, Bozdoğan belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

ŞEAMET

Uğursuzluk.

SIKLAT

Sıkıcı, bunaltıcı. Bunaltıcı, sıcak, durgun (hava için). Sıkıntı verici, bunaltıcı, sıcak.

ARASAT

Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin dirilip toplanacakları yer.

RİKKAT

İncelik, naziklik.

GÖZLET

Manisa ili, Saruhanlı ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

ALAFAT

Çok büyük: Dün alafat bir yılan gördüm. Çok iri ve korkunç: Alafat bi ilan gördüm.

PALMAT

Elsi; el şeklinde parçalı yaprak.

TAHDİT

Sınırlama, çevreleme, çevresini daraltma.

OHANET

Hınç.

CİNBİT

Yemek çatalı. Ev, ahır damlarına çakılan uzun ince ağaç. Çapak.

RAZGAT

Razgrad.

BOYKOT

Bir işi, bir davranışı yapmama kararı alma. Bir kimse, bir topluluk veya bir ülkeyle amaca ulaşmak için her türlü ilişkiyi kesme.

DİMNİT

Erken olgunlaşan ince kabuklu bir tür siyah üzüm.

ALTÜST

Çok karışık ve dağınık.

PİTPİT

Kekeme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük