Sonu T ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 4 harfli toplam 438 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÜLET

Yelkenli.

NART

Yürekli, yiğit.

PIRT

Tavuk, kuş ve benzerleri hayvanların tüyleri. Taranan yünün işe yaramayan bölümü.

OBAT

Kaba, biçimsiz : Ayakkabıları pek obat şeyler.

KÖŞT

Üç ayaklı, sehpa biçiminde sandalye, tabure.

SGOT

Aspartat transaminaz.

YONT

Başıboş hayvan.

AVUT

Ölen bir kimsenin iyi hallerini ve ölmesinden duyulan acıları sayıp dökmek üzere söylenen ezgi, ezgi ile mersiye söyliyerek ağlama. Avurt, yüz. Hayvanın art kısmı. Bağırarak ağlama, sesli ağlama. Diyarbakır şehrinde, Çüngüş ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Samsun ilinde, Salıpazarı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

KART

Gençliği ve körpeliği kalmamış, körpe karşıtı. Telefonlara takılan, iletişimi sağlamak için gerekli bilgilerin yüklendiği parçacık. Genellikle parasal işlemlerde çok amaçlı olarak kullanılan manyetik özelliği olan plastik nesne. Fotoğrafçılıkta 9x12 santimetre boyutlarındaki resim. Bazı yerlere girmek veya bazı şeylerden yararlanmak için verilen, kimliği belirten belge. Düzgün kesilmiş ince karton parçası. Oyun kâğıdı. Bir kimsenin kimliğini gösteren, kutlamalarda veya kendini tanıtmada kullanılan, çoğunlukla beyaz, küçük, ince karton parçası, kartvizit. Kartpostal.

HINT

Yorgunluk: Çalışa çalışa hınt oldum. Güç, kuvvet, takat. Öfke, kızgınlık. Ev: Bir hınt sahibi olamadım. Değnekle oynanan top oyununda kale. Arpa. Ayak kaşıntısı.

KÖRT

Dağların tepelerindeki çukur, çukur tarla. Güreşte yere yatırma, yenme. Kesme özelliği, sivriliği kaybolmuş kesici araç.

VİRT

Dinî bir sözü sürekli tekrarlama. Çok tekrarlama, diline dolama.

KAAT

Kağıt. Kâğıt.

AHAT

Kendi kendine verilen söz, ahit ; Kızımı vermede ahatımı yerine getirdim. Kastamonu şehrinde, Azdavay belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Uşak ili, Banaz ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

GART

Yaşlı, ihtiyar kişi. Üç yaşını geçmiş erkek koyun. Yenme zamanı geçmiş, sertleşmiş, taze olmayan bitki. Kaba kişi. Sürülmemiş tarla. Yaşlı, ihtiyar.

AÇIT

Bir duvarda kapı, pencere, kemerleme vb. bölümler için bırakılmış açıklık.

KIRT

Küçük : Bunun askere alınmamasının sebebi daha kırttır. Gevrek, çabuk kırılan, az sert.

KERT

Bayat. Geçit, boğaz.

PORT

Taranan yünün işe yaramayan bölümü. Kırkılan koyunun ayaklarının üstünde süs olarak bırakılan tüyler. Bozuk : Ben oynamıyorum, elim port. Küt, sivriliği gitmiş.

BOLT

Çim, topraklı çim kökü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük