Sonu T ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 4 harfli toplam 438 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

AĞIT

Ölenin iyi niteliklerini, ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgi. Gelinin arkasından niteliklerini anlatan söz veya ezgi. Ölen bir kimsenin gençliğini, güzelliğini, iyiliklerini, değerlerini, arkada bıraktıklarının acılarını, büyük felaketlerin acılı etkilerini dile getiren söz veya okunan ezgi, yazılan yazı, sagu, mersiye.

ZABT

elinden alım. -a karşı tekeffül ( te'minât ) :elinden alıma karşı sağlama.

İCİT

Yalancı, dolandırıcı.

ANOT

Artı uç.

TOKT

Köpeklerin boğazına takılan dikenli demir halka.

KILT

Yatağın baş ya da ayakucu.

SÜİT

Aynı tonda yazılmış şarkı biçimindeki dans müziği. Otellerde değişik amaçlar için kullanılmak üzere donatılmış ve birden çok odaya sahip olan özel bölüm.

UYAT

Utanç, sıkılganlık.

ÜZÜT

Sıska, renksiz, hastalıklı.

AZIT

Azıtmak, haddi aşmak.

GUNT

Felç hastalığı. Ağır, tok, dolgun. Çok bilmiş, kurnaz kimse. Köy.

ŞİLT

Üzerine genellikle bir kurum veya kuruluşun adı, işareti kazınmış veya basılmış olan ve armağan olarak bir kimse veya takıma verilen levha, ergilik.

DAST

At, eşek, katır ve benzerleri hayvanları kovalama, yürütme ünlemi.

SUST

Gevşek.

CIRT

Kâğıt, kumaş vb. yırtılırken çıkan ses. Nesneleri birbirine bağlamakta kullanılan, çentikli, plastik kelepçe.

DOST

Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı. Sahibine sevgi gösteren hayvan. İyi geçinen, aralarında iyi ilişki bulunan. Erkek veya kadının evlilik dışı ilişki kurduğu kimse, zamazingo. Bir şeye aşırı ilgi duyan, koruyan kimse.

TOST

İçine peynir, sucuk vb. konularak özel makinesiyle gevretilip kızartılmış ekmek.

KURT

Köpekgillerden, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu gri sarı renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan (Canis lupus). İşini iyi bilen, aldanmaz, kurnaz. Bir yeri, bir şeyi iyi bilen. Bazı böceklere veya bazı böcek kurtçuklarına verilen ad. Yumuşak vücutlu, uzun gövdeli, omurgasız, bacaksız, ayaksız veya çok ilkel ayaklı küçük hayvan. Güney gök küresinde, Akrep ile Boğa arasında bulunan takımyıldız.

AZAT

Serbest bırakma. Serbest bırakılmış olan. Okullarda paydos.

PUUT

Kavrulmuş ve dövülmüş mısır ya da leblebiyi şekerle karıştırarak yapılan yiyecek. Mısır unundan yapılan bir çeşit katı yiyecek. Ezilmiş ve ıslatılmış buğdayın suyunu unla karıştırarak yapılan bir çeşit helva.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük