Sonu T ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 16 harfli toplam 14 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRANSANDANTALİST

Deneyüstücü.

PROVİDANSİYALİST

Kayracı.

HETEROTRANSPLANT

Farklı bireyler arasında yapılan doku aşısı. Heterogreft.

MİKROGAMETOBLAST

Bazı sporozoonlarda, mikrogametosit ile mikrogamet arasında bir ara safha. Kimi sporozoanlarda mikrogametositle mikrogamet arasında bir ara evre.

HOMOPOLİSAKKARİT

Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.

DİMETİLSÜLFOKSİT

Ağacın işlenmesi sırasında elde edilen, birçok madde için iyi bir çözücü ve nem çekici özelliğe sahip, ağrı kesici, yangı önleyici, mantarlar ve bakterilerin gelişmesini engelleyici etkileri olan bir madde.

EKSPERİMANTALİST

Deneyselci.

MENİNGOENSEFALİT

Beynin ve beyin zarlarının iltihaplanması.

MUKOPOLİSAKKARİT

Glikozaminoglikan.

ÇADIRLIKÖRMEHMET

Kırşehir şehri, Kaman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ENTERNASYONALİST

Uluslararasıcı.

LİPOPOLİSAKKARİT

Lipitlerin polisakkaritlerle birleşmesinden oluşan herhangi bir molekül.

EGZİSTANSİYALİST

Varoluşçu.

SELÜLOZTRİASETAT

Selülozun asetik asitle tam esterleşmesi sonucunda oluşan ve koruyucu kaplamaların esası olan selüloz reçinesi.