Sonu T ile biten 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 16 harfli toplam 14 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DİMETİLSÜLFOKSİT

Ağacın işlenmesi sırasında elde edilen, birçok madde için iyi bir çözücü ve nem çekici özelliğe sahip, ağrı kesici, yangı önleyici, mantarlar ve bakterilerin gelişmesini engelleyici etkileri olan bir madde.

TRANSANDANTALİST

Deneyüstücü.

MENİNGOENSEFALİT

Beynin ve beyin zarlarının iltihaplanması.

EGZİSTANSİYALİST

Varoluşçu.

MİKROGAMETOBLAST

Bazı sporozoonlarda, mikrogametosit ile mikrogamet arasında bir ara safha. Kimi sporozoanlarda mikrogametositle mikrogamet arasında bir ara evre.

HOMOPOLİSAKKARİT

Nişasta, selüloz gibi aynı tip monosakkarit monomerlerinden oluşmuş, dallanmış veya tek zincir durumunda olan polisakkarit, homoglikan.

SELÜLOZTRİASETAT

Selülozun asetik asitle tam esterleşmesi sonucunda oluşan ve koruyucu kaplamaların esası olan selüloz reçinesi.

PROVİDANSİYALİST

Kayracı.

LİPOPOLİSAKKARİT

Lipitlerin polisakkaritlerle birleşmesinden oluşan herhangi bir molekül.

ÇADIRLIKÖRMEHMET

Kırşehir şehri, Kaman ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

MUKOPOLİSAKKARİT

Glikozaminoglikan.

EKSPERİMANTALİST

Deneyselci.

ENTERNASYONALİST

Uluslararasıcı.

HETEROTRANSPLANT

Farklı bireyler arasında yapılan doku aşısı. Heterogreft.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük