Sonu T ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 14 harfli toplam 49 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİTOTROFOBLAST

Yavru zarlarından dölüte en yakın tabakayı oluşturan, villusların iç kısmında yer alan, hücre sınırları çok belirginlik gösteren, trofoblastların oluşturduğu koryon kesesinin esas hücreleri.

HEMANJİYOBLAST

Mezodermden kaynaklanan, damarların oluşumunu sağlayan embriyonik hücre.

MAKROGAMETOSİT

Makrogamont.

KONSTRÜKTİVİST

Kurmacı.

PARAZİTOLOJİST

Parazitoloji uzmanı.

OLİGODENDROSİT

Aksonların çevresinde, çift tabakalı spiral biçimli, miyelin üreten, yuvarlak ve küçük çekirdekli, nöroektodermal kaynaklı, beyin destek hücresi.

ANTİKOMPLEMENT

Komplementin etkisini ortadan kaldıran antikor.

KİLOGRAMKUVVET

Kilogramağırlık.

KORTİKOSTEROİT

Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan steroit hormonlardan herhangi biri. Böbrek üstü bezi kabuğu tarafından salgılanan, birçok organ ve hücrenin fonksiyonu üzerine önemli etkileri olan 21 karbonlu steroit yapıdaki kortizol ve aldosteron gibi hormonlar ve bunlarla aynı yapıda üretilen benzerleri. Glukokortikoitler ve mineralokortikoitler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Herpesvirüsler gibi latent virüslerin yeniden aktivasyonuna neden olurlar.

KOLLAJENOBLAST

Fibroblastların farklılaşmasıyla oluşan, kollajen üreten hücre.

POLİELEKTROLİT

Pekçok iyonlaşabilen grubu bulunan asidik (örnek, polistrensülfürik asit), bazik (örnek, polietenilpirinyum bromür) veya amfoterik (bk. proteinler) yapıda olabilen çözünebilir özellikte makromolekül. Suda elektrikle yüklü iyonlar oluşturan yüksek molekül ağırlıklı maddeler.

OLİGONÜKLEOTİT

Kısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA polimeri.

MAKROSPOROZOİT

Hücre bölünmesi ile oluşan ürünler arasındaki birleşmenin yapıldığı büyük sporozoit.

POLİİZOPRENOİT

Uzun zincirler hâlinde izopren polimerlerinden oluşan çok çeşitli bileşikler.

MİKROGAMETOSİT

Bazı protozoonlarda mikrogameti veren ve merozoitten gelişen hücre. Mikrogamont.

PERİBRONŞİOLİT

Bronşçukları saran dokuların yangısı.

KRYOPROTEKTANT

Balıkta kas proteinlerinde dondurma sırasında meydana gelebilen istenmeyen bazı tepkimeleri önlemek amacıyla, su ürünleri teknolojisinde özellikle surimi yapımında dondurma işleminden önce kullanılan, genellikle şeker, sorbitol, polifosfat ve tuz gibi katkı maddeleri.

OPİSTOMASTİGOT

Herpetomonas cinsi tripanosomatid protozoonlarda kinetoplast ve bazal cismin hücrenin arka kısmında bulunduğu, öne yönelen ve vücudun ön kısmında serbest hareket eden kamçıya sahip morfolojik evre.

MALONDİALDEHİT

Balıklarda oksidasyon derecesini belirleyen tiyobarbutirik asit değerinin ölçülmesinde konsantrasyonu değerlendirilen, lipitlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen bir bileşik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük