Sonu T ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 14 harfli toplam 49 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FUNDAMENTALİST

Kökten dinci.

TAHTALIKARADUT

Kilis şehri, Musabeyli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

HEMATOPERİKART

Hemoperikardiyum.

İZOTİYOSİYANAT

Sülfokarbimit olarak da bilinen, R-N=C=S şeklinde bileşik.

OLİGONÜKLEOTİT

Kısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA polimeri.

PARAZİTOLOJİST

Parazitoloji uzmanı.

MİYOFİBROBLAST

Hem fibroblast hem de düz kas hücresinin sitolojik karakteristiklerini taşıyan, çekirdek uzamış olup dalgalı profil gösterebilen, sitoplazmada aktin filamentleri bulunan, bazal lamina olmayan, yaraların büzüşmesinde ana rol oynayan hücre. Bağ doku hücresi ve düz kas hücresinin kimi ortak yapısal özelliklerine sahip, yaraların büzüşmesinde ana rol oynayan iğsi hücre. Kasılma yeteneğinde olduğundan, geniş yüzeyli yaralarda yara yüzeyinin daralmasını önemli görev üstlenir.

AŞAĞIKARAHALİT

Ağrı ilinde, Tutak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

İDAREİMASLAHAT

Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma. İşi oluruna bırakma.

HOBANDANİŞMENT

Bursa şehri, Harmancık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

OLİGODENDROSİT

Aksonların çevresinde, çift tabakalı spiral biçimli, miyelin üreten, yuvarlak ve küçük çekirdekli, nöroektodermal kaynaklı, beyin destek hücresi.

KRYOPROTEKTANT

Balıkta kas proteinlerinde dondurma sırasında meydana gelebilen istenmeyen bazı tepkimeleri önlemek amacıyla, su ürünleri teknolojisinde özellikle surimi yapımında dondurma işleminden önce kullanılan, genellikle şeker, sorbitol, polifosfat ve tuz gibi katkı maddeleri.

MEGAKARYOBLAST

Memelilerde kemik iliğinde trombosit olma yönünde uyarılan progenitör hücrelerin bölünüp çoğalması sonucu oluşan hücre.

ORBİTOSFENOYİT

Ahn kemiği ile presfenoyit kemik arasında bulunan çift kafatası elemanı.

MAKROSPOROZOİT

Hücre bölünmesi ile oluşan ürünler arasındaki birleşmenin yapıldığı büyük sporozoit.

POLİELEKTROLİT

Pekçok iyonlaşabilen grubu bulunan asidik (örnek, polistrensülfürik asit), bazik (örnek, polietenilpirinyum bromür) veya amfoterik (bk. proteinler) yapıda olabilen çözünebilir özellikte makromolekül. Suda elektrikle yüklü iyonlar oluşturan yüksek molekül ağırlıklı maddeler.

YUKARIÇİNPOLAT

Şanlıurfa ilinde, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir bölge.

ANTROPOMORFİST

İnsan biçimci.

MAKRONÜKLEOSİT

Böceklerde büyük bir çekirdeği olan beyaz kan hücresi tipi.

POLİİZOPRENOİT

Uzun zincirler hâlinde izopren polimerlerinden oluşan çok çeşitli bileşikler.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük