Sonu T ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 14 harfli toplam 49 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MAKRONÜKLEOSİT

Böceklerde büyük bir çekirdeği olan beyaz kan hücresi tipi.

YUKARIÇİNPOLAT

Şanlıurfa ilinde, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir bölge.

MAKROSİMBİYONT

Ortak yaşayan iki organizmadan büyük olanı.

MİKROGAMETOFİT

Küçük ve erkek olarak kabul edilen sporları veren yapı.

KRYOPROTEKTANT

Balıkta kas proteinlerinde dondurma sırasında meydana gelebilen istenmeyen bazı tepkimeleri önlemek amacıyla, su ürünleri teknolojisinde özellikle surimi yapımında dondurma işleminden önce kullanılan, genellikle şeker, sorbitol, polifosfat ve tuz gibi katkı maddeleri.

KONSTRÜKTİVİST

Kurmacı.

MALONDİALDEHİT

Balıklarda oksidasyon derecesini belirleyen tiyobarbutirik asit değerinin ölçülmesinde konsantrasyonu değerlendirilen, lipitlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen bir bileşik.

FUNDAMENTALİST

Kökten dinci.

OLİGONÜKLEOTİT

Kısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA polimeri.

İZOTİYOSİYANAT

Sülfokarbimit olarak da bilinen, R-N=C=S şeklinde bileşik.

KORTİKOSTEROİT

Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan steroit hormonlardan herhangi biri. Böbrek üstü bezi kabuğu tarafından salgılanan, birçok organ ve hücrenin fonksiyonu üzerine önemli etkileri olan 21 karbonlu steroit yapıdaki kortizol ve aldosteron gibi hormonlar ve bunlarla aynı yapıda üretilen benzerleri. Glukokortikoitler ve mineralokortikoitler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Herpesvirüsler gibi latent virüslerin yeniden aktivasyonuna neden olurlar.

BENZOTİADİAZİT

Ortoklorosülfonamid çekirdeğinden türemiş karbonik anhidraz baskılayıcısı ilaçların etkinliklerini artıran ve etki sürelerini uzatan madde.

MAKROSPOROZOİT

Hücre bölünmesi ile oluşan ürünler arasındaki birleşmenin yapıldığı büyük sporozoit.

MEGAKARYOBLAST

Memelilerde kemik iliğinde trombosit olma yönünde uyarılan progenitör hücrelerin bölünüp çoğalması sonucu oluşan hücre.

HEMANJİYOBLAST

Mezodermden kaynaklanan, damarların oluşumunu sağlayan embriyonik hücre.

TRİPANOSOMİSİT

Trypanosoma'ları öldüren ajanlar.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

METİLSALİSİLAT

İrrite edici olmayan ve deriye sürülerek kullanılan salisilik asit türevi ilaç.

KELİMEİŞEHADET

İslam'ın beş şartından biri olan ve "Tanıklık ederim ki Tanrı'dan başka ilah yoktur ve Muhammed onun kulu ve peygamberidir." anlamındaki söz.

AŞAĞIKARAHALİT

Ağrı ilinde, Tutak ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.