Sonu T ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 14 harfli toplam 49 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRİPANOSOMİSİT

Trypanosoma'ları öldüren ajanlar.

İDAREİMASLAHAT

Bir işi, gerektiği gibi değil de günün şartlarına göre yapma. İşi oluruna bırakma.

KORTİKOSTEROİT

Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan steroit hormonlardan herhangi biri. Böbrek üstü bezi kabuğu tarafından salgılanan, birçok organ ve hücrenin fonksiyonu üzerine önemli etkileri olan 21 karbonlu steroit yapıdaki kortizol ve aldosteron gibi hormonlar ve bunlarla aynı yapıda üretilen benzerleri. Glukokortikoitler ve mineralokortikoitler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Herpesvirüsler gibi latent virüslerin yeniden aktivasyonuna neden olurlar.

POLİELEKTROLİT

Pekçok iyonlaşabilen grubu bulunan asidik (örnek, polistrensülfürik asit), bazik (örnek, polietenilpirinyum bromür) veya amfoterik (bk. proteinler) yapıda olabilen çözünebilir özellikte makromolekül. Suda elektrikle yüklü iyonlar oluşturan yüksek molekül ağırlıklı maddeler.

TRİPANOSOMATİT

Trypanosomatina alt takımında bulunan herhangi bir protozoon. Trypanosomatina alt takımında bulunan protozoonlara mahsus.

PARAZİTOLOJİST

Parazitoloji uzmanı.

MAKROGAMETOSİT

Makrogamont.

TRİKARBOKSİLAT

Sitrat, izositrat gibi üç adet karboksil grubu taşıyan asit.

KOLLAJENOBLAST

Fibroblastların farklılaşmasıyla oluşan, kollajen üreten hücre.

HEMATOPERİKART

Hemoperikardiyum.

OLİGODENDROSİT

Aksonların çevresinde, çift tabakalı spiral biçimli, miyelin üreten, yuvarlak ve küçük çekirdekli, nöroektodermal kaynaklı, beyin destek hücresi.

MİYOFİBROBLAST

Hem fibroblast hem de düz kas hücresinin sitolojik karakteristiklerini taşıyan, çekirdek uzamış olup dalgalı profil gösterebilen, sitoplazmada aktin filamentleri bulunan, bazal lamina olmayan, yaraların büzüşmesinde ana rol oynayan hücre. Bağ doku hücresi ve düz kas hücresinin kimi ortak yapısal özelliklerine sahip, yaraların büzüşmesinde ana rol oynayan iğsi hücre. Kasılma yeteneğinde olduğundan, geniş yüzeyli yaralarda yara yüzeyinin daralmasını önemli görev üstlenir.

YUKARIÇİNPOLAT

Şanlıurfa ilinde, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir bölge.

KONSTRÜKTİVİST

Kurmacı.

METİLSALİSİLAT

İrrite edici olmayan ve deriye sürülerek kullanılan salisilik asit türevi ilaç.

TAHTALIKARADUT

Kilis şehri, Musabeyli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

METAKRİPTOZOİT

Kriptozoitten gelişen merezoit.

SİTOTROFOBLAST

Yavru zarlarından dölüte en yakın tabakayı oluşturan, villusların iç kısmında yer alan, hücre sınırları çok belirginlik gösteren, trofoblastların oluşturduğu koryon kesesinin esas hücreleri.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük