Sonu T ile biten 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 14 harfli toplam 49 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FUNDAMENTALİST

Kökten dinci.

MEGAKARYOBLAST

Memelilerde kemik iliğinde trombosit olma yönünde uyarılan progenitör hücrelerin bölünüp çoğalması sonucu oluşan hücre.

İZOTİYOSİYANAT

Sülfokarbimit olarak da bilinen, R-N=C=S şeklinde bileşik.

ANTROPOMORFİST

İnsan biçimci.

PROERİTROBLAST

Alyuvar gelişiminde köken hücreden farklılaşan, sitoplazma mavi ve çekirdek ise mor renkte boyanan ilk hücre.

POLİİZOPRENOİT

Uzun zincirler hâlinde izopren polimerlerinden oluşan çok çeşitli bileşikler.

KİLOGRAMKUVVET

Kilogramağırlık.

MALONDİALDEHİT

Balıklarda oksidasyon derecesini belirleyen tiyobarbutirik asit değerinin ölçülmesinde konsantrasyonu değerlendirilen, lipitlerin oksidasyonu sonucu meydana gelen bir bileşik.

TRİKARBOKSİLAT

Sitrat, izositrat gibi üç adet karboksil grubu taşıyan asit.

MİKROGAMETOFİT

Küçük ve erkek olarak kabul edilen sporları veren yapı.

OPİSTOMASTİGOT

Herpetomonas cinsi tripanosomatid protozoonlarda kinetoplast ve bazal cismin hücrenin arka kısmında bulunduğu, öne yönelen ve vücudun ön kısmında serbest hareket eden kamçıya sahip morfolojik evre.

MAKROGAMETOSİT

Makrogamont.

PERİBRONŞİOLİT

Bronşçukları saran dokuların yangısı.

OLİGODENTROSİT

Merkezi sinir sisteminin ak madde bölgesinde bol bulunan ve merkezi sinir sisteminde miyelin kılıfları oluşturan nörogliya hücreleri.

KOLLAJENOBLAST

Fibroblastların farklılaşmasıyla oluşan, kollajen üreten hücre.

KORTİKOSTEROİT

Böbrek üstü bezinin korteksinden salgılanan steroit hormonlardan herhangi biri. Böbrek üstü bezi kabuğu tarafından salgılanan, birçok organ ve hücrenin fonksiyonu üzerine önemli etkileri olan 21 karbonlu steroit yapıdaki kortizol ve aldosteron gibi hormonlar ve bunlarla aynı yapıda üretilen benzerleri. Glukokortikoitler ve mineralokortikoitler olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Herpesvirüsler gibi latent virüslerin yeniden aktivasyonuna neden olurlar.

SİTOTROFOBLAST

Yavru zarlarından dölüte en yakın tabakayı oluşturan, villusların iç kısmında yer alan, hücre sınırları çok belirginlik gösteren, trofoblastların oluşturduğu koryon kesesinin esas hücreleri.

MAKRONÜKLEOSİT

Böceklerde büyük bir çekirdeği olan beyaz kan hücresi tipi.

PARAZİTOLOJİST

Parazitoloji uzmanı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük