Sonu T ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 13 harfli toplam 88 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

PANSPOROBLAST

Kendisini çevreleyen bir zarı bulunan veya bulunmayan, gelişimi sonucunda iki veya daha fazla sayıda spor meydana getiren Apansporoblastina ve Pansporoblastina alt takımındaki protozoonlarda görülen disporoblastik sporont ve sporoblast ana hücresi.

FEOKROMOBLAST

Kromafin hücrelerine dönüşen embriyololojik yapı.

SPONJİYOBLAST

Keratinli süngerlerde spongin meydana getiren hücre, spongiyoblast.

TRAKEOBRONŞİT

Soluk borusu ve bronşların birlikte yangısı.

KARBONDİOKSİT

Renksiz, kokusuz, yoğunluğu 152,0 °C'de ve 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan ekşimsi tatta bir gaz (CO2).

TERMOTOLERANT

Sıcaklık değişimlerine uyum gösterebilen.

TRİPOMASTİGOT

Trypanosomatidae'ların omurgalı konaklarının kanında serbest olarak yaşayan, çekirdeğin arkasında yerleşmiş bir kinetoplast ve dalgalı zara sahip olan gelişim -evresi, tripanosomal.

EPİTELİYOKİST

Klamidyoz.

HÜSEYİNMESCİT

Samsun şehrinde, Terme ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

MİKROFİLAMENT

Ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında bulunan, yapı ve hareketi sağlayan aktinden oluşmuş iplikçikler. Aktin, miyozin, ara filâmentler ve ökaryot hücrelerin hücre iskeletini oluşturan iplikler gibi hücre sitoplâzmasında mikroskopla görülebilecek kadar ince ve çeşitli proteinlerden yapılmış iplikler.

DANGALAFISDİT

Eski türkçe tıngılamak: Sallanıp düşmek (Erzincan Merkez).

HEMOSİTOBLAST

Miyeloyit ana hücresi. Kemik iliğinde bulunan ve her tip beyaz kan hücresi (monosit, granülosit, lenfosit) ile megakaryosit ve eritrositleri veren çok yönlü hücre. Hematositoblast. , : Kan yapan dokularda bulunan ve kan gözelerini verecek olan ilkel bir göze tipi.

ANSİKLOPEDİST

Ansiklopedici. Geniş, derin bilgisi olan.

LİGNOSÜLFONAT

Kâğıt endüstrisinde kâğıt elde etme sırasında üretilen, yemlerin pelet yapımı sırasında bağlayıcı olarak kullanılan madde.

SARIDANİŞMENT

Edirne ili, Lalapaşa ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

AMİNOGLİKOZİT

Çeşitli bakterilerden izole edilen, enfeksiyon hastalıklarında bakteri protein sentezinin herhangi bir basamağında engelleyici etki yapan, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi herhangi bir antibiyotik. Aminoglikozit antibiyotikler. Çeşitli bakterilerden izole edilen, ribozomların 30s yapısal birimine bağlanıp, ribozom ve mRNA'nın birleşmesini engelleyerek bakteriyel protein sentezini önleyen, kanamisin, neomisin ve streptomisin gibi antibiyotikler, aminoglikozit antibiyotikler. Streptomyces veya Micromonspora cinsi mikroorganizmalardan elde edilen ve bakterilerin protein üretimini engelleyerek ölümlerine neden olan gentamisin, amikasin, neomisin gibi ilaçları içeren doğal veya yarı sentetik antibiyotik grubu ilaç.

İNDİVİDÜALİST

Bireyci.

YUKARIELYAKUT

Kastamonu şehri, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

POSTMODERNİST

Postmodernizm yanlısı olan. Postmodernizme ait olan.

KONSEPTÜALİST

Kavramcı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük