Sonu T ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 13 harfli toplam 88 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİKROELEKTROT

Küçük boyutlu voltametrik çalışmalarda kullanan bir elektrot.

MİKROFİLAMENT

Ökaryotik hücrelerin sitoplazmasında bulunan, yapı ve hareketi sağlayan aktinden oluşmuş iplikçikler. Aktin, miyozin, ara filâmentler ve ökaryot hücrelerin hücre iskeletini oluşturan iplikler gibi hücre sitoplâzmasında mikroskopla görülebilecek kadar ince ve çeşitli proteinlerden yapılmış iplikler.

POSTMODERNİST

Postmodernizm yanlısı olan. Postmodernizme ait olan.

AŞAĞIÇİNPOLAT

Şanlıurfa ili, Şehitnusretbey nahiyesine bağlı bir bölge.

SÜRNATÜRALİST

Doğaüstücü.

YENİDANİŞMENT

Bursa ili, Orhaneli ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Çorum ili, Osmancık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

YUKARIELYAKUT

Kastamonu şehri, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

POLİNÜKLEOTİT

Ondan fazla nükleotidin 3', 5'-fosfat diester bağlarıyla bağlanarak meydana getirdikleri bir polimer. Nükleotitlerin birbirine fosfodiester bağlarıyla bağlanmasıyla oluşan uzun nükleotit zinciri.

KÜÇÜKKÖMARMUT

Kayseri ili, Pınarbaşı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

STRÜKTÜRALİST

Yapısalcı.

KISACIKMAHMUT

Tütüne karıştırılıp içilen, sarılık hastalığında kullanılan yaban otu.

EKZOPİTERİGOT

Yarı başkalaşım gösteren böceklerde kanat tomurcuğunun dışa doğru gelişmesi.

KÜKÜRTDİOKSİT

Yoğunluğu 2,3 olan, renksiz, boğucu kokulu ağır bir gaz.

HADEMEİHAYRAT

Camilerde gönüllü çalışan, getir götür işlerini yapan kimse.

MÜTEKABİLİYET

Karşılıklılık.

KLİNOPTİLOLİT

Zeolit.

TRAKEOBRONŞİT

Soluk borusu ve bronşların birlikte yangısı.

KARPOSPOROFİT

Karposporu olan bitki.

İNDETERMİNİST

Belirlenmezci.

KELMEYŞAHADET

Arapça kökenli kelime-i şahâdet: kelimeişahadet.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük