Sonu T ile biten 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 13 harfli toplam 88 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

DEMİRBELDENAT

Biçilen ekini arabaya yüklemek için kullanılan beş çatallı demir araç. (Apsarı, Çatalsu Aksaray Niğde).

SİYANOAKRİLAT

Dokuları yapıştırmada kullanılan sentetik materyal.

OTOTRANSPLANT

Aynı bireyin bir yerinden alınıp farklı bir bölgesine aşılanan parça.

FOSFOGLİSERİT

Gliserofosfolipit.

EMBRİYOLOJİST

Yumurtanın döllenmesi için gerekli olan koşulları sağlayan, ileri derecede laboratuvarlarda eğitilmiş, aynı zamanda embriyonun büyümesi, gelişmesi, olgunlaşması ve korunması hususunda uzmanlaşmış kişi.

KLİNOPTİLOLİT

Zeolit.

KELMEYŞAHADET

Arapça kökenli kelime-i şahâdet: kelimeişahadet.

RİBONÜKLEOTİT

Yapısında D-riboz bulunan bir nükleotit. Örnek: Adenozin 5 fosfat. Bir D-riboz şekeri, bir fosfat grubu ve dört azot bazından (adenin, guanin, sitozin, urasil) birisini içeren bir nükleotit.

KÜÇÜKKÖMARMUT

Kayseri ili, Pınarbaşı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

EPİTELİYOKİST

Klamidyoz.

SPONGİYOBLAST

Keratinli süngerlerde spongin meydana getiren hücre. Nörogliya hücrelerinin ve omuriliğin çevresine ışınsal uzanan telleri veren embriyonik epitel hücreleri. Sponjiyoblast. Embriyoda nöral tüpün gelişiminde ependim ve astrositler olarak bilinen nörogliya hücrelerinin öncü hücresi. Süngerlerde spongin meydana getiren göze.

MEGAGAMETOFİT

Heterosporlu bitkilerde megaspordan gelişen dişi gametofit.

BASÜBADELMEVT

Diriliş.

MİKROSPOROSİT

Mayoz geçirerek haploit mikrosporu veren mikrospor ana hücresi.

MÜKELLEFİYYET

yüküm, yükümlülük.

BİLAKAYDUŞART

Kayıtsız ve şartsız olarak, herhangi bir kısıtlama olmaksızın.

LÖKOENSEFALİT

Beyinde beyaz maddenin iltihaplanması.

VİYOLONSELİST

Viyolonselci.

KARPOSPOROFİT

Karposporu olan bitki.

MİKSÖDEMATOİT

Miksödeme benzeyen.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük