Sonu T ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 12 harfli toplam 126 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MERKANTİLİST

Merkantilizm yanlısı olan kimse.

MİKROHABİTAT

Özellikle küçük bir organizmanın en yakın çevresi; genel bir habitat içinde kendi çevre şartları ile ayırt edilebilen küçük yer. Geniş bir habitat içerisinde farklılık arz eden küçük bir bölge.

ÜRETROSİSTİT

İdrar kesesi ve üretranın birlikte iltihabı.

MAKROİKTİSAT

Büyüme oranı, fiyatlar genel düzeyi, işlendirme, dış ödemeler dengesi gibi makro büyüklükleri kullanarak ulusal ekonomiyi bir bütün olarak çözümleyen iktisat dalı.

OZMOTOLERANT

Daha çok mayalar için kullanılan, yüksek şeker konsantrasyonuna dayanıklı mikroorganizmalar için kullanılan terim.

YUKARIMESCİT

Kastamonu ilinde, Doğanyurt belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Sivas kenti, Bulucan nahiyesine bağlı bir yer.

TONOFİLAMENT

Epitel hücrelerini birbirine bağlayan nokta dezmozomlarında bulunan keratin iplikler.

PİYELONEFRİT

Böbrek ve renal pelvislerin iltihabı.

TREMATODİSİT

Trematodları öldüren anthelmentikler.

KERATOSÜLFAT

Keraton.

PROMİYELOSİT

Akyuvar yapımında miyeloblasttan sonra gelişen, azurofil granüllerin ilk defa belirginleştiği, bölünerek miyelositlere dönüşen hücre, progranülosit. Promiyelositler granüllerinin özelliklerine göre; promiyelositus nötrofilikus adı verilen nötrofil promiyelosit, promiyelositus asidofilikus adı verilen eozinofil promyelosit ve promiyelositus bazofilikus adı verilen bazofil promiyelosit olmak üzere üç grubu oluştururlar.

NAZARIDİKKAT

Bir kimsenin herhangi bir konuya duyduğu yoğun ilgi.

NEMATOLOJİST

Nematod uzmanı.

PARASFENOYİT

Bazı omurgalılarda, kranyumun zemininde bulunan kafatası kemiği.

SİSTİSERKOİT

Birçok Cycllophyllidea'da onkosferden gelişen metasestod, serkosistis. Bu larval form genellikle bir kuyruk ve iyi gelişmiş bir skolekse sahiptir. Anoplocephalidae, Davaneidae, Dipylidae ve Hymenolepididae ailesindeki sestodların kuyruklu ikinci larvası. Cysticercus larvaya benzeyen, içerisinde sıvı bulunmayan, arka kısımda bir çıkıntıya sahip sestod larvası.

STRONTİYANİT

Açık yeşil, gri ve kahverengi gibi değişik renklere sahip, genellikle kireç taşı ile birlikte bulunan doğal stronsiyum karbonat.

PERİPATETİST

Aristotelesçi.

KARİKATÜRİST

Karikatürcü.

YAYLAPALAMUT

Antalya kenti, Kalkan bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

HİDROKSİASİT

Hidroksi ve karboksil radikallerinin her ikisini de içeren HO.R.COOH formüllü organik bileşik.