Sonu T ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 12 harfli toplam 126 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ÖRGENSELKENT

Yirminci yüzyılın başında yaşamış kentbilimcilerin geliştirdikleri bir kurama göre, doğuşu, büyümesi ve yaşamının sona ermesi bir canlı varlığınkine tıpatıp benzeyen kentsel yerleşim yeri.

TRİMETREKSAT

Güçlü bir dihidrofolat redüktaz baskılayıcısı olan ve kemik iliği üzerine güçlü süpresif etkisi olan antiprotozoal bir ilaç.

KEMALİAFİYET

Ağız tadı.

MÜŞKÜLPESENT

Güçbeğenir. Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran.

ELEKTRONVOLT

Boşlukta, 1 voltluk potansiyel değişiminden geçen elemanter yüklü bir parçacığın enerji değerine eşdeğer olan enerji birimi (eV). 1eV = 1,60219x10¯19 J.

ŞANOMASTİGOT

Crithidia cinsinde bulunan, tripanosomatid protozoonların yaşam sikluslarında görülen, çekirdeğin ön kısmında kiinetoplast ve bazal cisimciğin bulunduğu, hücrenin ön nihayetindeki huni biçimindeki çöküntüden bir kamçının çıkmasıyla belirgin form.

HİPERPARAZİT

Bir asalağın üzerinde veya içerisinde asalak olarak yaşayan diğer bir canlı, asalağın asalağı. Parazit üzerinde parazitlenen canlı.

SİNEYİMİLLET

Halk içi, halk kucağı.

KSENOPARAZİT

Genellikle parazitik olmayan, ancak konak zayıfladığı durumda konakta parazitlenen organizma.

ANTİSEMİTİST

Antisemitizm yanlısı.

POLİSAKKARİT

Monosakkarit birimlerinin dallı ya da hat şeklinde birleşmesi ile oluşan, nişasta, glikojen, glikan ve benzerleri gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı. Çok sayıda monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşan kompleks yapıdaki organik bileşik. Genellikle on monosakkarit ünitesinden daha fazla monosakkaritin glikozidik bağlarla bağlanmasıyla oluşan düz zincirli veya dallanmış, nişasta, glikojen, selüloz, inulin gibi yüksek molekül ağırlıklı karbohidrat sınıfı.

BAZİSFENOYİT

Kafatasının kaidesinin ortasındaki kemik.

SİSTİSERKOİT

Birçok Cycllophyllidea'da onkosferden gelişen metasestod, serkosistis. Bu larval form genellikle bir kuyruk ve iyi gelişmiş bir skolekse sahiptir. Anoplocephalidae, Davaneidae, Dipylidae ve Hymenolepididae ailesindeki sestodların kuyruklu ikinci larvası. Cysticercus larvaya benzeyen, içerisinde sıvı bulunmayan, arka kısımda bir çıkıntıya sahip sestod larvası.

MUACCELİYYET

ödeme gününün gelmesi. -kaydı: Ödeme gününün gelmesi yazgısı.

ENFLASYONİST

Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı.

MİSKİCEARMUT

Yumurta biçiminde ve büyüklüğünde, güzel kokulu bir çeşit armut.

AŞAĞIELYAKUT

Kastamonu şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

MUZAFFERİYET

Üstün gelme, üstünlük, zafer kazanma.

KRİSTALLOYİT

Bir çözelti içinde hayvansal ya da bitkisel bir zardan kolayca geçen bir madde. Bazı bitki hücrelerinde görülen protein kristali.

KARİKATÜRİST

Karikatürcü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük