Sonu T ile biten 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 12 harfli toplam 126 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TÜRKMENTOKAT

Eskişehir şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

BAZİSFENOYİT

Kafatasının kaidesinin ortasındaki kemik.

SİSTİSERKOİT

Birçok Cycllophyllidea'da onkosferden gelişen metasestod, serkosistis. Bu larval form genellikle bir kuyruk ve iyi gelişmiş bir skolekse sahiptir. Anoplocephalidae, Davaneidae, Dipylidae ve Hymenolepididae ailesindeki sestodların kuyruklu ikinci larvası. Cysticercus larvaya benzeyen, içerisinde sıvı bulunmayan, arka kısımda bir çıkıntıya sahip sestod larvası.

VAHDETİVÜCUT

Varlık birliği.

SULUCAGÜMBET

Karpuz.

HİPERPARAZİT

Bir asalağın üzerinde veya içerisinde asalak olarak yaşayan diğer bir canlı, asalağın asalağı. Parazit üzerinde parazitlenen canlı.

TRİPANOSOMİT

Tripanid olarak da adlandırılan tripanosomiozis de görülen deri dökülmeleri.

SPİRİTÜALİST

Tinselci.

MÜKELLEFİYET

Yükümlülük.

MONOGLİSERİT

Monoaçilgliserol.

DİFENOKSİLAT

Meperidin türevi, opioit benzeri etkiye sahip, ishal kesici bir ilaç.

HEMOPERİKART

Hemoperikardiyum.

ENFLASYONİST

Enflasyonla ilgili, enflasyona dayanan, enflasyona bağlı.

MİKROPARAZİT

Parazitik mikroorganizmalar.

REASSORTMENT

Yeniden düzenlenme.

PANKREATOLİT

Pankreas taşı.

STRONTİYANİT

Açık yeşil, gri ve kahverengi gibi değişik renklere sahip, genellikle kireç taşı ile birlikte bulunan doğal stronsiyum karbonat.

İADEİZİYARET

Daha önce yapılmış olan ziyarete ziyaretle karşılık verme.

MALONALDEHİT

Lipit oksidasyonu sonucunda şekillenen ikincil bir aldehit.

KUADRİVALENT

Heterozigot resiprokal translokasyon taşıyan bir bireyde dört homolog kromozomun mayozda bir araya gelmesi ile oluşan yapı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük