Sonu T ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 11 harfli toplam 203 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

METASİLİKAT

Metasilisik asidin tuzları.

FLOROASETAT

Rodentisit olarak ve zirai amaçla kullanılan ve kimi bitkilerde doğal olarak bulunabilen, adenozin trifosfatın yeterli miktarda üretimi engellemek suretiyle köpeklerde sinirsel, geviş getirenlerde kalp yetersizliği bulgularına sebep olan biyosidal ürün veya zehirli madde. Birçok tür için öldürücü doz uyaklaşık 0.25-1.00 mg/kg vücut ağırlığıdır. Atlar zehirlenmeye karşı dirençlidir.

SENDİKALİST

Sendikacı.

KABLELMİLAT

Milattan önce.

BENZOKSİMAT

Renksiz, kristalize, suda pratik olarak çözünmeyen, hekzanda ve dimetilformamidde belirli miktarlarda çözünen, temas ve mide zehri olarak etkiyen asit şartlara dayanıklı bir madde.

PSİKANALİST

Psikanalizci.

ERİZİPELOİT

Yılancık.

ŞEKİLPEREST

Biçimci.

SÜPERNATANT

Santrifüjasyon ve presipitasyondan sonra üstte kalan sıvı kısım. Bir süspansiyonun santrafüj edildikten sonra ayrılan ve üstte kalan, çözünmeyen ve tortu oluşturan kısmı, süpernatan.

KOCAVİLAYET

İçel şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

YAĞCIMAHMUT

Samsun ilinde, Çakıralan nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

PATERNALİST

Babacı.

AKAROLOJİST

Akarlar konusunda uzman kişilere verilen ad.

PLAZMOBLAST

Pazmositlerin öncül ana hücresi.

TİYOSİYANAT

Tiyosiyanik asidin (HSCN) SCN- baz kısmı.

NORGESTOMET

Sentetik bir progesteron türevi. Veteriner alanda sığırların kızgınlık senkronizasyonunda implant, ağızdan ve kas içi yoldan kullanılır. İnsanlarda kullanılmaz.

HACIGÖTÜRET

Zayıf, güçsüz eşek.

AMFİDİPLOİT

Her biri farklı türden gelen iki kromozom takımı taşıyan tetraploit organizma. Allotetraploit.

TRİKOLPORAT

Üç yarık ve üç porlu polen.

KLASMATOSİT

Bazı dokularda bulunan değişken bazofil lökosit ya da makrofaj.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük