Sonu T ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 11 harfli toplam 203 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ENDOBRONŞİT

Bronş epitel örtüsünde oluşan yangı.

PRESFENOYİT

Birçok omurgalılarda sfenoyidin önünde bulunan kafatası kemiği; sfenoyit kemiğin ön kısmı.

PERİBRONŞİT

Bronş çevresindeki dokuların yangısı.

YAYGINSÖĞÜT

Sivas şehri, Gökçekent bucağına bağlı bir yer.

ISCOMORPHOT

Almanya'da geliştirilen bir sıkıştırmaçlı geniş görüntülük işlemi.

EKSPEKTORAT

Balgam.

CENİNİSAKIT

Düşük.

MUAYYENİYET

Belli olma durumu, bellilik.

ELASTİKİYET

Esneklik.

SPERMATOSİT

Erkek eşey organında, eşey hücreleri oluşurken spermatogonyumdan gelişen ve iki mayoz bölünmesi geçirecek olan hücre. Testiste eşey hücreleri oluşumunda spermatogonyumdan gelişen ve iki mayoz bölünmesine hazırlanan hücre. Sperma ana gözesinden meydana gelen bir göze; birinci dereceli spermatositin bölünmesi ile 2 tane ikinci dereceli spermatosit, bunların bölünmesiyle gene ikişer tane spermatid meydana gelir.

KİNETOPLAST

Kinetoplastida takımındaki protozoonlarda uzunlamasına yapılı mitokondri içerisinde bulunan, DNA'dan zengin, bazal cisimle yakın ilişkili, bağımsız olarak replike olan çubuk biçiminde silindirik sitoplazmik organel, kinetonükleus. Trypanosoma denilen bir cins kamçılının kaidesine yakın bir bölgede yer alan mitokondriden farklılaşmış yapı.

RETİNOBLAST

Retinanın, nöroblâstları ve nörogliya öncü hücrelerini veren epitel hücreleri.

KERATİNOSİT

Epidermiste bol bulunan ve keratin sentezleyen esas epitel hücreleri. Epidermisin keratin oluşturan hücreleri. Epidermiste bol bulunan ve keratin sentezleyen hücre.

SPONGİYOSİT

Böbrek üstü bezinin korteksindeki zona fasciculata bölgesinde bulunan vaküollü hücreler.

CÜRMÜMEŞHUT

Suçüstü.

AGRONÜLOSİT

Stoplazmasında granülleri bulunmayan lökosit.

EPİMASTİGOT

Tripanosomatid protozoonların çoğunlukla vektörlerin bağırsaklarında bulunan, silindir biçiminde uzunlamasına bir gövdeye, ortada veziküler bir çekirdeğe, çekirdeğin önünde kinetoplast, bazal cisim ve dalgalı zar yapan ve vücudun önünde serbest kalan tek bir kamçıya sahip gelişim evresi.

MAKROGAMONT

Makrogametin oluşumundan sorumlu gamont, makrogametosit.

GLİKOPEPTİT

Karbonhidrat içeren peptitlerin herhangi bir sınıfı.

PLAZMOBLAST

Pazmositlerin öncül ana hücresi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük