Sonu T ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 10 harfli toplam 418 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ABDÜLMECİT

Şan ve şeref sahibi, ulu olan Tanrı'nın kulu.

MERTİYOLAT

Antiseptik ve dezenfektan etkili bir organik cıva bileşiği, timerosal sodyum.

İHTİYODONT

Fosil balık dişleri.

MEPROBAMAT

Sedatif etkisi yanında kas gevşetici etkisi de olan propandiol türevi ilaç.

BİZİRİNGİT

Dağ armudu, ahlat.

GROSMARKET

Büyük mağaza.

MEVCUDİYET

Varlık. Varoluş.

TERCİİBENT

Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda tekrarlanan bir beyit bulunan manzume biçimi.

AMİLNİTRİT

Anjina pektorisin tedavisinde kullanılan uçucu ve hoş kokulu sıvı.

USTAMEHMET

Tokat ilinde, Doğanyurt bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

EHLİSÜNNET

Sünnet ehli.

MELİGAHMET

Melikahmet, Diyarbakır'da bir mahalle.

OSTEOKLAST

Kemik yıkımında görev alan ve tek çekirdekli fagosit sistemine dâhil olan, çok çekirdekli bir kemik hücresi. Kemik yıkımını gerçekleştiren, kemiklerin rezorpsiyon yüzeylerine yakın olarak bulunan, iç boşluklar meydana getiren, 3-50 arasında monositin birleşmesinden oluşan büyük sitoplazmalı, sitoplazmaları asit yapıda ve lizozom içeren büyük, mononukleer fagositer sistemi içeren, çok çekirdekli dev fagositik hücre. İyi gelişmeyen granüllü endoplazma retikulumu ve çok sayıda Golgi, mitokondriyon ve bağımsız ribozomları içeren, paratiroit bezinin salgısı olan parathormonla uyarılarak kemik matriksinin rezorpsiyonunu artırarak dolaşıma kalsiyum ve diğer iyonları veren hücredir. Kemik yıkımında görev alan ve mononükleer fagosit sistemine dahil olan çok çekirdekli büyük kemik hücresi.

PROPİRAMİT

Narkotik ağrı kesici bir ilaç.

EVDEMONİST

Mutçu.

MÜKEVVENAT

Yaratıkların bütünü.

KIZILGEÇİT

İçel kenti, Kırobası nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

KOVUKPELİT

Sakarya şehri, Kocaali belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

OPORTÜNİST

Fırsatçı.

ELMALIYURT

Burdur ili, Gölhisar ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.