Sonu T ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "t" olan 10 harfli toplam 418 adet kelime bulundu. Sonu t harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında t harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

MİKROBİSİT

Mikropları öldürücü madde.

GRAMKUVVET

Bir gram kütleye 45° enlemindeki deniz yüzeyinde yerin uyguladığı kuvvet, gramağırlık.

METRİFONAT

Organik fosforlu bir antikolinesteraz madde.

SEKÜLARİST

Dünyacı.

SPERMATOİT

Spermatit.

AKÇAMESÇİT

Şanlıurfa kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

RESMİGEÇİT

Geçit töreni.

TERKİSALAT

1.Terbiyesiz. 2.Beceriksiz, uyuşuk.

TOLAMEHMET

Çorum şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

PİNEALOSİT

Korpus pineale olarak da adlandırılan epifiz bezinin parenkiminde yer alan ve melatonin hormonunu salgılayan hücre.

POZİTİVİST

Olgucu.

TÜBERKÜLİT

Tüberküloz basilinin hücresel bileşenlerinin etkisiyle oluşan ülserleşmeye meyilli küçük deri lezyonu.

FASİOLİSİT

Fasciola cinsi parazitleri öldüren ajanlar.

TERAPÖTİST

Tedavi uzmanı.

HECİMİLLET

Çerçöp, pislik: Bu suyun içinde her hecimillet var.

AGLUTİNANT

Aglutinin.

KÜÇÜKBOLAT

Çorum ili, Sungurlu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

MİKROPRİNT

Herhangi bir yayının küçültülerek üzerine aktarıldığı 22,5X9 cm. boyutlu kart. (Bu kartların her biri genellikle küçültülmüş 100 sayfayı kapsar. Bu kartların üst yanında ilgili yayının çıplak gözle okunabilecek kaynakçasal kimliği yazılır.).

BLASTOSİST

Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış durum olup dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıfla (trofoblast) gelişmenin ileri evrelerinde embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesi. Dıştan trafoblast adı verilen ince bir tabakayla çevrilmiş, ortasında gıda maddelerince zengin sıvıyla dolu bir boşluk ve bir tarafında ise ileride embriyoyu oluşturacak bir hücre kümesinden oluşan embriyoda blastula evresini izleyen gelişim dönemindeki gebelik ürünü, blastula, blastosit. İnekte embriyonun 7-1. günleri. Memelilerde döllenmiş yumurtanın peş peşe bölünerek uterus boşluğuna ulaştıktan sonraki ilk farklılaşmış hâli. Dışta hücrelerden oluşmuş bir kılıf (trofoblâst) ile gelişmenin ileri safhalarında embriyoyu meydana getirecek olan küçük bir hücre kitlesini kapsar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük