T ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 7 harfli toplam 1535 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TAŞINIM

Kütle, kıvıl yük ya da erkenin, genellikle özdecik çarpışmaları sonucu, ortamın bir yerinden, ilgili değişkenleri daha düşük bir yerine aktarılması. Kimyasal tepkimeler ya da fiziksel olaylarda özdeğin uzay içinde bir konumdan bir başka konuma götürülmesi.

TİROZİS

Tiroit hastalığı.

TOSBAĞU

Kaplumbağa.

TAŞKARI

Dışarı, hariç : Sözden taşkarı.

TEKERLİ

Tekeri olan, tekerlekli.

TUMUTMA

İçine pancar konulmuş çömleği, ağzı tandıra gelecek biçimde yerleştirip tandırda, ocakta pişirme.

TOMARZA

Kayseri iline bağlı ilçelerden biri.

TAŞAFUR

Yabancı ülke, gurbet: Taşafur yerde biz nasıl idare edelim?.

TASINLI

Metinlerde bulunmadığı halde, eldeki çeşitli şekilleri karşılaştırılarak asıl diye tasarlanıp saptanan (kök, kelime ...) (TASINLAMA, Reconstruction).

TIHIRTI

Tıkırtı.

TEKEDEK

Yanm metre uzunluğunda kesilmiş ağaç gövdesi.

TIZIKÇI

İki kişinin arasını açan, kavga etmelerine neden olan kimse.

TEKLİME

Kalın başörtüsü.

TÜFEKÇİ

Tüfek yapan, onaran veya satan kimse. Padişah ve sarayı korumakla görevli olan. Savaş gereçleri, silah yapımı ve onarımı ile uğraşan asker sınıfından olan kimse.

TARUMAR

Dağınık, karışık, perişan.

TRİYOLE

Birinci, dördüncü ve sekizinci dizeleri aynı olan sekizer heceli sekiz dizeden ibaret bir koşuk şekli.

TEBARÜZ

Belirme, görünme.

TASVİYE

Tavsiye.

TAVAKLI

Çanakkale kenti, Ezine ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

TOPHANE

Top yapılan, top dökülen yer. Topçu askerinin eğitildiği yer.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük