T ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 7 harfli toplam 1535 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TÖKEZME

Tökezmek işi.

TİMİKUS

Timik.

TIRINDI

Kapıların üstüne konulan uzun taş.

TIPADAK

Tıpatıp (uyma için).

TRİKAİN

Trikain matenosülfonat hâlinde bulunan ve özellikli balıklar ve bazı sürüngenlerin anestezisinde kullanılan bir toz.

TABBAHA

Toprak tencere.

TOKASIZ

Tokası olmayan.

TEESSÜR

Üzüntü. Duygulanım.

TAACCÜP

Şaşma.

TIKANIK

Tıkanmış olan.

TURLAMA

Turlamak işi.

TAŞKARI

Dışarı, hariç : Sözden taşkarı.

TAKANAK

Alacak. İlişki. Borç.

TAARRUZ

Saldırı.

TAŞIMAK

Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek. Boru, kanal vb. ile sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak. Duymak, hissetmek. Giymek. Katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek. Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek. Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak. Üstünde bulundurmak.

TİROSEL

Guatr.

TOSBAĞA

Kaplumbağa.

TEKÖREN

Eskişehir kenti, Sivrihisar ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

TEBİRGE

Kimi mahalleleri birbirinden ayıran büyük kapı.

TEMSİLİ

Örneğin. Mesela, söz gelişi. Mesela. Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük