T ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 5 harfli toplam 1457 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TIRCI

Besili, tavlı, semiz.

TALIB

Arapça kökenli tâlib. İsteyen, talep eden. Bir tarikata girmek isteyen kimse.

TIKAÇ

Herhangi bir şeyin delik veya ağzını tıkamaya yarayan nesne.

TENKO

Kısa.

TUTUN

Ev, aile : Bizim köy altmış tutumdur. Ev, aile.

TOKAÇ

Çamaşır yıkarken kullanılan, tahtadan, yassı tokmak.

TEZAL

"Çabucak al" anlamında kullanılan bir isim".

TASAR

Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

TIRMI

Beş köşeli yüzey, beşgen.

TOGAD

Tokat.

TÜMEY

Tümler açı.

TÖLEP

Yerinde, biçimli, uygun, doğru: Sol elimle yazı yazmak tölebime gelmez. Uygun.

TİRMA

Un çorbası.

TONGE

Biçilen ekinlerden yapılan tutam.

TATİK

1.Tavşan ayağı. 2.Koyun ayağı.

TOMAS

Kara erik. Tombul, toparlak, tıknaz. 1.Kaymaktan yapılan bir çeşit tulumpeyniri. Domates.

TERAS

Bir yapının damında çevresi, üstü açık yer, ayazlık, taraça. Damın, genel olarak çamaşır sermeye yarayan ve üstü çinko ile döşeli bulunan düz bölümü, tahtaboş. Seki.

TAVUR

Rüşvet. Çalım.

TİKEÇ

Çit yapmaya yarayan ağaç, kazık.

TOYLA

1.Bitki yetişemeyen, taşlı toprak. 2.Kumlu tepe. 3.Karın çabuk eridiği yer. 4.Küçük tepe. 5.Kaba topraklı yamaçlar.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük