T ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 5 harfli toplam 1457 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEKÇE

Birleşmeli ve birimli öbeksi. Ozanın bir koşuğuna katmayıp yalnız bıraktığı koşa. / Andım çağırdım ismini bunca zaman senin / Feryadıma yetişmedin Allah! Yok musun? (Muallim Naci, Füruzan). Bir topluluk oluşturan şeylerin her biri. Tek başına, yalnız. Yegâne, eşsiz, benzersiz.

TİKRE

Bölge, çevre.

TAPRI

Arka, art.

TUMBİ

Kabarık yer, tümsek.

TULLİ

Türlü - bir tulli: bir türlü.

TUVAN

Tavan. Köylü pantolonu.

TUZER

Güzel, şirin kimse.

TÜNGE

Bir çeşit milli oyun.

TAPIŞ

Tapma işi.

TALİL

Sebep gösterme. Tümdengelim.

TESCİ

(Divan edebiyatı terimi) Secili yazma.

TÜRAP

Toprak, toz.

TÜREV

Türemiş ya da üretilmiş şey. Değişken artması sıfıra giderken, fonksiyonun artmasının değişken artmasına oranının limiti. Yapım ekiyle kurulmuş kelime, müştak: Sev-gi, sev-in-mek, göz-lük gibi. Bir madde üzerinde yapılmış olan kimyasal işlemler sonucu elde edilen bir başka madde.

TOPÇU

Topların kullanılışı, bakımı üzerine yetiştirilen asker sınıfı. Futbolcu. Sınıfta kalmış öğrenci.

TUMLA

Höyük.

TAKAN

Bir şeyi sağlayacak ya da önleyecek yol, önlem. Kilitsiz dolap. Otobüs. (İlyaslı Uşak).

TÖYFE

Ters, yaramaz, söz dinlemez : Öldüm bu töyfe çocuğun elinden. Armağan.

TOTUŞ

Biçimsiz, çirkin kişi. Yüzü gülmeyen, somurtkan. Yüzü, bedeni çirkin kimse.

TARDU

Armağan, hediye.

TAHAÇ

Kirli giysileri yıkamaya yarayan tahta tokmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük