T ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 4 harfli toplam 313 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TAGA

Küçük pencere ya da tavan penceresi.

TUSK

Kuluçka.

TUTİ

Papağan. Konuşmayı seven, konuşkan.

TÜLÜ

Uzun tüylü, özel güreşlerde yararlanılan erkek deve. 1.Uzun tüylü, güreşçi erkek deve. 2.Buhur ve adi devenin çiftleşmesinden doğan erkek deve. 3.Erkek davar. 4.Bir yaşındayken doğurmuş keçi, koyun. 5.Bir buçuk, iki ay önce kırkılmış koyun. 1.Uzun tiftiklerden aralıklı dokunan bir çeşit seccade. 2.Halı. 3.İnce eşarp. 4.Yaşlı kadınların düğünlerde başlarına örttükleri uzun tül. 5.Hamam havlusu. 1.Dağınık, kabarık (saç ve benzerleri şeyler için). 2.Çok ve uzun tüylü : Göksü tülü bir adam. Şeftali. Erkek deve. Boynu uzun tüylü, iri deve. Uzun tiftikten dokunan seccade. Tüylü. Keçi kılından ilmik atılarak dokunan seccade, namazlık (Ç. Çiftliği). Bir deve cinsi. Halının kaba türü (Yenikent Aksaray Niğde). Adana ili, Saimbeyli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

TONÇ

İki tarla arasında sınır olan tümsek, toprak yığını 2.İki tarla ya da iki bahçe arasındaki boş yer. 3.Suyun dağılması için evlek çevrelerine yapılan toprak setler. Yırtıcı hayvan ini. Bir çeşit İskambil oyunu. İki tarla arasındaki hududu belirleyen yer yarıntısı ya da taş yığını. (Celiptaş Yalvaç, Köprü Şarkikaraağaç Isparta).

TODİ

1.Çingene. 2.Yaramaz çocuk.

TALT

Su kabı.

TOZA

Yeni, taze.

TEHE

Şaşma ünlemi. Sanıldığı gibi, göründüğü gibi olmayan : Bu adam tehe değildir. Önemsiz, boş: O adamın buraya gelip gitmesi tehe değil.

TAYU

Dayı.

TARP

Çok inişli yokuşlu yol. Yel almayan, karın çok biriktiği kuytu yer. Yüksekten akan suyun önüne balık yakalamak için gerilen, çalılardan yapılmış sepet örgüsü biçiminde engel. Çalılarla yapılan balık tuzağı. (SaimbeyIi Adana).

TURT

Çoban köpeklerine takılan bir çeşit demir dikenli halka.

TAAL

Ekin. Seyrek ve eğreti dikiş.

TANE

Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Çekirdekli küçük meyve. Bazı bitkilerin tohumu.

TİÇE

Saat ayar anahtarı. (Bursa).

TAFE

Defa.

TUSG

Ermeni dilinden tuks: Kuluçka (Erzincan Merkez).

TEŞİ

Yün eğirmeye yarayan tahta araç, iğ. Yün eğirmekte kullanılan bir çeşit araç. Yün eğirmeğe mahsus alet.

TATI

Çocuk dilinde yavaş.

TOSO

1.Pis. 2.Aptal. 3.Açgözlü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük