T ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 4 harfli toplam 313 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRAK

Oyuncunun sahneye çıkacağı sırada ya da oyun sırasında, korkuya kapılması, rolünü unutması.

TAAL

Ekin. Seyrek ve eğreti dikiş.

TÖKE

Hindi. Saf, temiz. Yaşlı.

TIRT

İşe yaramayan kişi.

TURÇ

Yeni açmış, taze yaprak.

TÜLÜ

Uzun tüylü, özel güreşlerde yararlanılan erkek deve. 1.Uzun tüylü, güreşçi erkek deve. 2.Buhur ve adi devenin çiftleşmesinden doğan erkek deve. 3.Erkek davar. 4.Bir yaşındayken doğurmuş keçi, koyun. 5.Bir buçuk, iki ay önce kırkılmış koyun. 1.Uzun tiftiklerden aralıklı dokunan bir çeşit seccade. 2.Halı. 3.İnce eşarp. 4.Yaşlı kadınların düğünlerde başlarına örttükleri uzun tül. 5.Hamam havlusu. 1.Dağınık, kabarık (saç ve benzerleri şeyler için). 2.Çok ve uzun tüylü : Göksü tülü bir adam. Şeftali. Erkek deve. Boynu uzun tüylü, iri deve. Uzun tiftikten dokunan seccade. Tüylü. Keçi kılından ilmik atılarak dokunan seccade, namazlık (Ç. Çiftliği). Bir deve cinsi. Halının kaba türü (Yenikent Aksaray Niğde). Adana ili, Saimbeyli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

TAVI

Tavuk. Tava.

TOHT

Çoban köpeklerinin boynuna takılan dikenli demir halka, tasma.

TUSH

Kuluçka.

TSEU

(ts'eu) (Çince) Bir çeşit kısa Çin koşuğu ki hecelerdeki tonların düzeninden dolayı söylenirken bir müzik etkisi yapar.

TIRŞ

Ekşi.

TÜZE

Hukuk.

TAAM

Yemek, yiyecek.

TAKA

Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi. Bozuk, zor çalışan veya eski kara taşıtları için kullanılan bir söz.

TAAN

Tahin. Kınama ünlemi.

TAZE

Bozulmamış, bayatlamamış olan. Kuru olmayan, körpe, kuru karşıtı. Yeni, zamanı geçmemiş. Genç kadın. Dinç, yıpranmamış, yorulmamış.

TIKA

Tuğla, kiremit gibi şeyler yapmaya yarayan kil. Kaydırak oyununda nişan alınmak için dikilen şey. Kuş gagası.

TİMA

Küçük köpek yavrusu.

TIRO

Bir düşünceyi yaymak, ondan yana olanları çoğaltmak amacıyla söz, yazı ya da başka araçla yapılan etki.

TÜMT

Evlekleri birbirinden ayıran toprak yığınları.