T ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 3 harfli toplam 123 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TIH

Kurumuş üzüm ya da nar tanesi. Koyun, keçi, deve yavrusu gibi hayvanların pisliği.

TOZ

Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak. Çok küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi bir madde. Bu durumda olan.

TİV

Eski türkçe tü: Tüy. Tüy.

TİJ

Keskin : Bıçak çok tijdir elini kesme. Yağ, peynir ve benzerleri şeyler kötü olmak, tadı bozulmak : Yağ tij olmuş, yenmez.

TÖŞ

Demirci örsü.

TUC

Tunç. Kıpkırmızı olmuş, kızıl. Çok ısınmış.

TİM

Güvenlik güçlerinde belirli bir iş veya hizmeti başarabilecek güçteki en küçük birlik.

TÖR

Başköşe. Evde ya da odada saygıdeğer kişilerin oturduğu baş köşe. Ön, orun, şeref yeri. Evin veya odanın en önemli, en iyi yeri. Evde veya odada saygıdeğer kişilerin oturduğu başköşe.

TUL

Boylam. Uzunluk.

TÜH

"Vah vah" anlamında pişmanlık bildiren bir seslenme sözü, tü. "Yazıklar olsun" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

TUB

Çift, çatal// tub eruk: meyvesi çatal, tatlı sulu yeşil bir erik çeşidi.

TAF

Bul, ara.

TEÇ

1.Leğen. 2.Bir çeşit tahıl ölçeği : Ata bir teç arpa verdim. 3.Tencere. 4.Büyük süt tavası. Harmandaki tahıl yığını.

TÖH

Yazık anlamında ünlem. Dökmek.

TÖS

Hayvanı töskürtmek için söylenen bir söz. Boynunla başın birleştiği yer. At, sığır ve benzerleri hayvanları çevirme, durdurma, kovalama ünlemi. Demirci örsü.

TÜĞ

Tüy, ince kıl.

TAN

Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir.

TIY

Az, çok az, biraz.

TUŞ

Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak vurulan yerlerin adı. Yağlı boya ressamlığında fırçadaki boyanın tuvale sürülüş biçimi. Güreşte oyun sırasında iki omzun aynı anda yere değmesiyle oluşan yenilgi. Eskrimde kılıcın ucunun karşı oyuncunun göğüs ve karın bölgesini koruyan özel giysinin bir bölümüne değmesi.

TÜM

Bir şeyin bütünü, tamamı, hepsi. Yarım olmayan, bütün, eksiksiz. Tümsek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük