T ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 3 harfli toplam 123 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEL

Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı bir direnç gösteren ince uzun nesne. Bu nesneden yapılmış veya bu nesne biçiminde olan. Bazı organizmaların demet durumundaki oluşumunu meydana getiren ipçiklerin her biri, lif. İnsan saçını oluşturan ipçik. Tencere, çaydanlık vb.ni ovarak temizlemek için kullanılan nesne. Telgraf.

TÜF

Yanardağların püskürttüğü kül, kum ve lav parçacıklarından oluşan, çoğunlukla açık renkli, hafif gözenekli bir tür çökelti taşı.

TER

Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak (I).

TRİ

" Üç " sayısını belirten ön ek. Üç. Üçlü. Üç defa.

TAO

Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tinamular (Tinamiformes) takımının, tinamugiller (Tinamidae) familyasından, Bolivya ve Brezilya'da yaşayan bir kuş türü. (Tinamus tao), Tinamular (Tinamiformes) takımının tinamugiller (Tinamidae) familyasından bir kuş türü. Bolivya ve Brezilyada yaşar.

TEÇ

1.Leğen. 2.Bir çeşit tahıl ölçeği : Ata bir teç arpa verdim. 3.Tencere. 4.Büyük süt tavası. Harmandaki tahıl yığını.

TÖZ

Kök, asıl, cevher. Değişenlerin özünde değişmeden kaldığı varsayılan idealist kavram, cevher. Kulak arkasındaki çukur yer. Halk dilinde Kel koyun, boynuzsuz koyun. Düşünbilimde evreni oluşturduğu ve altöğelere ayrılamayacağı varsayılan temel öğelerden her biri. Asıl, tabiat, künh, asli cevher.

TÜS

Renk : Bu atın tüsü aldır.

TÖL

Güç kuvvet, erk : Töllü adam. Çelikçomak oyununda çeliğin değnekle vurulup atılması. Çocuk. Elverişli, uygun durum: Tölüne gelirse kazanırım. Tutumluluk. Mahalle, semt, bölüm.

TUY

Tüy. Dut. Eski türkçe tü / tüg: tüy; kıl.

TOK

Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı. Sevgi, sevecenlik, başarı, para, mal vb. şeyleri elde etmiş ve bunlara kavuşmuş olan. Kalın ve gür (ses). Sık ve kalın dokunmuş (kumaş).

TAM

Eksiksiz, kesintisiz. Amerikan doları. Ehliyetli, yetkin. O sırada, o anda. Gerçek, kusursuz. Bütün, tüm. Tıpkı. En elverişli, en uygun.

TİS

İsli kandil. Yarım küre biçiminde büyük kazan. Para.

TON

Bir metreküp hacminde ve + 4 °C'deki arı suyun ağırlığı. İnsan veya çalgı sesinin yükseklik, alçaklık derecesi. Bin kilogramlık ağırlık birimi. Bir rengin koyuluk veya açıklık derecesi. Ses titreşimlerinin yükselip alçalması, titrem. Konuşmada sesin duyguları belirtecek biçimde çıkması.

TAB

Mizaç, huy, tabiat, karakter. Bası.

TÖS

Hayvanı töskürtmek için söylenen bir söz. Boynunla başın birleştiği yer. At, sığır ve benzerleri hayvanları çevirme, durdurma, kovalama ünlemi. Demirci örsü.

TET

Kovalama ünlemi (köpek ya da kedi için). Yallah, hadi bakalım! anlamına ünlem.

TIN

Tınlayan şeyin çıkardığı ses, tınlama sesi.

TUK

İçine yoğurt ya da süt konulan, kazan biçiminde küçük bakır kap, bakraç.

TUM

1.Ham incir. 2.Erkek incir. 3.Olgunlaşmış bir ocak fındık. Tümü, eksiksiz, hepsi. 1.İki tarla arasına toprak, taş ve benzerleri şeylerle yapılan sınır : Tuma, ağaç diktim. 2.Tarla kıyılarında ekilmeyerek bırakılan dar yer. Arı kovanının kapağı. Nem, çiy. Sulanacak tarlayı boyuna ayıran toprak yığınları. Arıcılıkta, ağaçlara yerleştirilen kovanların tahta zemini.