T ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 3 harfli toplam 123 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEĞ

1.Asma. 2.Bitki dalları. Denk, aynı düzeyde olan, eşit. Asma. Asma filizi, sürgünü. Kavun, karpuz ve benzerleri bitkilerin toprak üstündeki gövde ve dalları. Asma yaprağı.

TÖG

Aşığın tümsek yanı. Aşığın kabarık olan yassı tarafı.

TUĞ

Sorguç. Padişahların ve vezirlerin başlarına taktıkları başlıkların ön tarafında bulunan tüy veya püskül biçimindeki süs.

TUF

Aşağılama belirtir ünlem.

TÜZ

Töreye, yasaya uygun davranan, âdil.

TUD

Dut.

TİÇ

Leğen.

TAB

Mizaç, huy, tabiat, karakter. Bası.

TUR

Dolaşma. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş.

TET

Kovalama ünlemi (köpek ya da kedi için). Yallah, hadi bakalım! anlamına ünlem.

TES

Gübre.

TİJ

Keskin : Bıçak çok tijdir elini kesme. Yağ, peynir ve benzerleri şeyler kötü olmak, tadı bozulmak : Yağ tij olmuş, yenmez.

TAP

Eski evlerde tavana yakın açılan küçük pencere. 1.Okul sırası : Tapımda kitap var. Ev tavanlarında direkler üzerine konan tahtalar, silme tahtası. Uygun, oranlı. Leke, ben. Güç, kuvvet. Arka, art : Tapımı takip et. Doğru. Dikkat. Tepe ya da dağ üstündeki düzlükler. Güç: İhtiyarlık tapsıslıktır. Tandıra düşüp kül üstünde pişen ekmek. Arka, geri. Yetişir, kâfi. Doğru, hatasız. Tamamen, büsbütün, hep. Eşit, müsavi. Hemen, derhal.

TÖH

Yazık anlamında ünlem. Dökmek.

TUÇ

Değirmen baltacığı. Boyunla başın birleştiği yer. Bayır : İneği tuçta otlattım. İki tarla arasında sınırı belirten yükseklik : Benim tarlanın tucunu da sabanla almış. Tunç. Değirmenin baltacığı, alt değirmen taşının ortasında bulunup üst taşa giren mihverin üzerine geçirilen balta şeklindeki aygıt.

TÖY

Şölen. Aşığın kabarık olan yassı tarafı.

TIP

Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, tababet.

TÜY

İnsan ve hayvan derisi üzerinde bulunan ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar. Bazı bitki ve meyvelerle bazı dokumalar üzerinde görülen ince, kısa, yumuşak ve sık uzantılar. Kuşların gövdesini örten ince ve tel gibi uzantıların her biri veya tamamı.

TEF

Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı.

TÜŞ

Düş, rüya.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük