T ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 16 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TERBİYESİZLEŞMEK

Terbiyesizce davranışlarda bulunmak, edepsizleşmek.

TAVUSKELEBEKLERİ

En büyük, en güzel kelebek türlerini içine alan ve tırtıl çağında yaprakla beslenen pulkanatlılar familyası.

TUTTURABİLDİĞİNE

Kabul ettirebildiğince, belli bir fiyatı olmaksızın (satmak).

TRİPANOSOMİSİDAL

Trypanosoma'ları öldüren ajanlar.

TEKRARLANABİLMEK

Tekrarlanma imkânı veya olasılığı bulunmak, yinelenebilmek.

TOPLUMBİLİMCİLİK

İnsan yaşamındaki bütün olayları yalnızca toplumsal yapı ve örgüt biçimleriyle açıklama eğilimi.

TİYATROLAŞTIRMAK

Yazılı bir eseri oyun durumuna getirmek.

TAKSİTLENDİRİLME

Taksitlendirilmek işi.

TARAFSIZLAŞTIRMA

Tarafsızlaştırmak işi, nötralizasyon.

TASARIMLAYABİLME

Tasarımlayabilmek işi.

TELLENDİREBİLMEK

Tellendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEZGAHLAYABİLMEK

Tezgâhlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

TÜRKMENKARAHÜYÜK

Konya ili, Çumra ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

TEKRARLATABİLMEK

Tekrarlatma imkânı veya olasılığı bulunmak, yineletebilmek.

TERMOELEKTRİKLİK

Isı etkisiyle elektrik oluşması.

TELEREZEKTOSKOPİ

Meme başı kanalında bulunan üremelerin endoskopik yöntemle tedavisi.

TERTİPLEYEBİLMEK

Tertipleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TERBİYESİZCESİNE

Terbiyesizce.

TRANSKAPSİDASYON

Ortak özeliklere sahip iki farklı virüsün bir hücreyi enfekte etmesi sonucunda oluşan fenotipik karışım tipi, bir virüse ait genom yapının diğer bir virüsün kapsiti içinde paketlenmesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük