T ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 16 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TASDİKLETEBİLMEK

Onaylatabilmek.

TABAKHANETAHTASI

Dabakların üzerinde deri kazıdıkları tahta. (Yalvaç Isparta).

TELEVİZYONAGİDER

Bir kimsenin, bir nesnenin, bir varlığın ya da görünümün, görünüş ya da işleniş bakımından televizyona yatkın olması, televizyonda iyi sonuç vermesi niteliği.

TRİCHOSTRONGYLUS

Trichostrongylidae ailesinde bulunan ve erişkinleri oldukça küçük olan ve baş kısmını enfekte insan ve hayvanların ince bağırsak mukozasına gömen, yumurtaları kancalı kurt yumurtalarıyla karışabilen nematod cinsi.

TERTİPLEYEBİLMEK

Tertipleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TAHSİSATIMESTURE

Örtülü ödenek.

TATLANDIRABİLMEK

Tatlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRİPANOSOMİSİDAL

Trypanosoma'ları öldüren ajanlar.

TEKRARLAYABİLMEK

Tekrarlama imkânı veya olasılığı bulunmak, yineleyebilmek.

TELLENDİREBİLMEK

Tellendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TASARIMLAYABİLME

Tasarımlayabilmek işi.

TEŞKİLATLANDIRMA

Örgütlendirme.

TELEKOMÜNİKASYON

Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim.

TASDİKLEYEBİLMEK

Onaylayabilmek.

TRANSANDANTALİZM

Deneyüstücülük.

TRANSANDANTALİST

Deneyüstücü.

TOPLUMBİLİMCİLİK

İnsan yaşamındaki bütün olayları yalnızca toplumsal yapı ve örgüt biçimleriyle açıklama eğilimi.

TANGİERHASTALIĞI

Plazma lipoproteinlerinden alfa-lipoproteinin yokluğu, kolesterol esterlerinin tüm retiküloendoteliyal dokularda depolanması ve bademciklerin büyük ve portakal sarısı renkte olmasıyla belirgin hastalık.

TERBİYESİZLEŞMEK

Terbiyesizce davranışlarda bulunmak, edepsizleşmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük