T ile başlayan 16 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 16 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TOPLUMBİLİMCİLİK

İnsan yaşamındaki bütün olayları yalnızca toplumsal yapı ve örgüt biçimleriyle açıklama eğilimi.

TEKRARLAYABİLMEK

Tekrarlama imkânı veya olasılığı bulunmak, yineleyebilmek.

TRYPANOSOMATİDAE

Kinetoplastida' ların bir ailesi, Herpetomonas.

TEŞKİLATLANDIRMA

Örgütlendirme.

TRANSKAPSİDASYON

Ortak özeliklere sahip iki farklı virüsün bir hücreyi enfekte etmesi sonucunda oluşan fenotipik karışım tipi, bir virüse ait genom yapının diğer bir virüsün kapsiti içinde paketlenmesi.

TEZGAHLAYABİLMEK

Tezgâhlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

TELEREZEKTOSKOPİ

Meme başı kanalında bulunan üremelerin endoskopik yöntemle tedavisi.

TASDİKLETTİRİLME

Onaylattırılma.

TANGİERHASTALIĞI

Plazma lipoproteinlerinden alfa-lipoproteinin yokluğu, kolesterol esterlerinin tüm retiküloendoteliyal dokularda depolanması ve bademciklerin büyük ve portakal sarısı renkte olmasıyla belirgin hastalık.

TİLKİSÜLEYMANİYE

Manisa şehrinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

TATLANDIRABİLMEK

Tatlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRANSANDANTALİZM

Deneyüstücülük.

TASDİKLEYEBİLMEK

Onaylayabilmek.

TUTTURABİLDİĞİNE

Kabul ettirebildiğince, belli bir fiyatı olmaksızın (satmak).

TELLENDİREBİLMEK

Tellendirme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TAVUSKELEBEKLERİ

En büyük, en güzel kelebek türlerini içine alan ve tırtıl çağında yaprakla beslenen pulkanatlılar familyası.

TERBİYESİZLEŞMEK

Terbiyesizce davranışlarda bulunmak, edepsizleşmek.

TERBİYESİZCESİNE

Terbiyesizce.

TÜRKMENKARAHÜYÜK

Konya ili, Çumra ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük