T ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 15 harfli toplam 96 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRİAÇİLGLİSEROL

Üç molekül yağ asitiyle gliserolün oluşturduğu ester, trigliserit. Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG.

TERMOREGÜLASYON

Vücut ısısının metabolizma ya da davranış vasıtası ile kontrolü ile sabit vücut ısısı sağlanması. Er bezlerinin sıcaklığının vücut sıcaklığından 1-2 oC düşük olması, yani er bezlerinin sıcaklığının bu derecede korunması.

TASARLANABİLMEK

Tasarlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEZGAHLAYABİLME

Tezgâhlayabilmek işi.

TERMOGRAVİMETRİ

Kontrollü ısıtma programına tabi tutulan bir numunenin kütlesinin sıcaklıkla değişiminin ölçüldüğü ve grafiğe geçirildiği bir teknik.

TOKUŞTURABİLMEK

Tokuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TUTUŞTURABİLMEK

Tutuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRYPANOSOMATİNA

Zoomastigophorea sınıfında, Kinetoplastida takımında bulunan, konakların kan, lenf ve dokularında yaşayan, yaprak biçimli veya yuvarlak bir vücuda sahip, serbest veya dalgalı zar oluşturan tek bir kamçısı bulunan, nispeten küçük ve kompakt bir kinetoplasta sahip, kan kamçılılarını içeren paraziter protozoa alt takımı. Tripanosomatidler yaşam sikluslarında amastigot, şanomastigot, epimastigot, opistomastigot, promastigot, tripomastigot gibi birbirinden farklı evrelere sahiptirler. Bu alt takım içerisinde Blastocrithidia, Crithidia, Leishmania Herpetomonas, Leptomonas, Phytomonas ve Trypanosoma cinsleri bulunmaktadır.

TÜRKÇELEŞTİRMEK

Türkçeleşmesini sağlamak. Yabancı dilden Türkçeye çevirmek.

TASARLAYABİLMEK

Tasarlama imkânı veya olasılığı bulunmak. Tasarlamayı becermek.

TANRITANIMAZLIK

Tanrı'nın varlığını inkâr eden öğreti, ateizm.

TECAHÜLÜARİFANE

Tecahülüarif.

TRİKLOROMELAMİN

Formülü NC(NHCl)NC(NHCl)NC(NHCl), doygun sulu çözeltisindeki pH değeri 4, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 160 °C olan, yangın tehlikesi bulunan, organik reaktif malzemelerle temasında ani olarak tutuşan, suda ve buzlu asetik asitde az çözünen, karbontetraklorür ve benzende çözünmeyen, sağlığa az zararlı, beyaz ince bir toz madde.

TRİBOLÜMİNESANS

Özellikle kristaller kırıldığında, sürtüldüğünde, veya birlikte sıkıştırıldığında maddelerden ışık yayılması.

TAMAMLAYIVERMEK

Çabucak bitirmek, tamamlamak.

TOPLUMLAŞTIRMAK

Toplumculuk ilkeleri çerçevesinde topluma mal etmek.

TOPRAKLANDIRMAK

Bir kimseyi işletip geçinmesi için toprak sahibi yapmak.

TAVŞANÇAKILDAĞI

Sarı çiçekleri olan küçük bir ağaç.

TRİKOEPİTELİYOM

Kıl foliküllerindeki keratinositlerden köken alan sert, beyaz renkte, loplu ve kapsüllü, özellikle köpeklerde görülen iyicil deri tümörü. Merkezi keratinleşme ve bunu çevreleyen folikül benzeri bazal hücrelerinin bulunmasıyla ayrılır.

TAMAMLAYABİLMEK

Tamamlama imkânı veya olasılığı bulunmak. Tamamlamayı becerebilmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük