T ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 15 harfli toplam 96 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TRİCHOBİLHARZİA

Schistosomatidae ailesinde bulunan trematod cinsi.

TRİAÇİLGLİSEROL

Üç molekül yağ asitiyle gliserolün oluşturduğu ester, trigliserit. Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG.

TUTUŞTURABİLMEK

Tutuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRANSPLANTASYON

Organ nakli. Bitki nakli.

TİYATROSEVERLİK

Tiyatrosever olma durumu.

TÜRKMENMEZRAASI

Hatay kenti, Babatorun nahiyesine bağlı bir bölge.

TOPLUMLAŞTIRMAK

Toplumculuk ilkeleri çerçevesinde topluma mal etmek.

TOPLATILABİLMEK

Toplatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TİYATROLAŞTIRMA

Tiyatrolaştırmak işi.

TEMİZLENEBİLMEK

Temizlenme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TOFİPERHİDROZİS

Aşırı yerel terleme.

TIRMALAYABİLMEK

Tırmalama imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEMİZLETEBİLMEK

Temizletme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TALLOTOKSİKOZİS

Talyum zehirlenmesi.

TRANSLİTERASYON

Yabancı yazıların, okunuşları dikkate alınmadan harf harf aktarılması, harf çevirisi.

TARSOMETATARSUS

Kuşlarda bacağın tarsalının distal sırasının, metatarsusun 2, 3, 4 ve. parçaları ile birleşmesinden oluşan kısa düz kemik.

TERMİKLEŞTİRMEK

Yüksek enerji nötronlarını termik nötron durumuna getirmek için yavaşlatmak.

TUTUKLATABİLMEK

Tutuklatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TOZANLIFINDICAK

Tokat ili, Reşadiye ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

TETRAHİDROFOLAT

Folik asidin vitamininin indirgenmiş koenzim biçimi. Bazı amino asitlerin, pürinlerin ve timidinin üretiminde metil, metilen, formil gibi bir karbonlu birimlerin transferini sağlar, koenzim F.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük