T ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 15 harfli toplam 96 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TROMBİKULİYAZİS

Trombikulozis.

TRİAÇİLGLİSEROL

Üç molekül yağ asitiyle gliserolün oluşturduğu ester, trigliserit. Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG.

TEMİZLETEBİLMEK

Temizletme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TERBİYESİZLEŞME

Terbiyesizleşmek işi.

TOKATLAYABİLMEK

Tokatlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

TANRITANIMAZLIK

Tanrı'nın varlığını inkâr eden öğreti, ateizm.

TİYATROSEVERLİK

Tiyatrosever olma durumu.

TARTIŞILABİLMEK

Tartışılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TARLAKUŞUGİLLER

(Alaudidae),iyi bilinen türleridir.

TELEVİZYONCULUK

Televizyon yapma, onarma veya satma işi. Televizyoncunun yaptığı iş.

TEKRARLANABİLME

Tekrarlanabilmek işi, yinelenebilme.

TÜRKHACILARHANI

Çorum şehri, Sungurlu ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

TOPLATILABİLMEK

Toplatılma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TYZZERHASTALIĞI

Laboratuvar kemiricilerinde karaciğerde birkaç milimetre çapında pıhtılaşma nekrozu, hafif yangısal infiltrasyon ve nekroz odaklarının çevresindeki karaciğer hücreler içinde Bacillus piliformis'in varlığıyla belirgin bakteriyel hastalık, Bacillus piliformis enfeksiyonu. Etkenin izolasyonu güç olduğundan, doku kesitlerinde gümüşleme teknikleriyle ortaya konması teşhis için önemlidir. Hastalığa tay, köpek ve kedilerde de rastlanır.

TRİKLOROMELAMİN

Formülü NC(NHCl)NC(NHCl)NC(NHCl), doygun sulu çözeltisindeki pH değeri 4, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 160 °C olan, yangın tehlikesi bulunan, organik reaktif malzemelerle temasında ani olarak tutuşan, suda ve buzlu asetik asitde az çözünen, karbontetraklorür ve benzende çözünmeyen, sağlığa az zararlı, beyaz ince bir toz madde.

TALLOTOKSİKOZİS

Talyum zehirlenmesi.

TUTUKLATABİLMEK

Tutuklatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TABINDIRIKLAMAK

Büyükbaş hayvanların bir ayağını boynundaki ipe bağlamak.

TOKUŞTURABİLMEK

Tokuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRİCHOBİLHARZİA

Schistosomatidae ailesinde bulunan trematod cinsi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük