T ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 14 harfli toplam 137 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TUTARSIZLAŞMAK

Tutarsız duruma gelmek.

TAHTALITAYYERE

Uçurtma.

TOPLATILABİLME

Toplatılabilmek işi.

TERMAKOGENEZİS

İlaç etkisiyle vücut sıcaklığının yükselmesi.

TATLANDIRICILI

İçinde tatlandırıcı bulunan.

TANITLAYABİLME

Tanıtlayabilmek işi.

TAZELEYEBİLMEK

Tazeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEMİZLETTİRMEK

Temizletme işini yaptırmak.

TROMBOFLEBİTİS

Toplardamarda trombozla birlikte görülen damar duvarı yangısı, paraziter tromboflebitis. Tromboz oluşumu yangıya, yangı oluşumu da büyük çoğunlukla tromboza neden olabilmektedir.

TİYOSİYANATLAR

Tiroit bezi hücrelerinde zardan iyotun taşınmasını engelleyerek iyotun beze girmesini engelleyip guatr hastalığına neden olan ve özellikle siyanürün metabolize edilmesinden sonra açığa çıkan bir bileşik türü.

TEMBELLEŞTİRME

Tembelleştirmek işi.

TENDOVAGİNİTİS

Tendo kılıfı yangısı.

TOPAKLAŞTIRMAK

Bir maddenin, bir cevherin en küçük parçalarını birbirine yapışık duruma getirmek.

TOKUŞTURABİLME

Tokuşturabilmek işi.

TRİPANOSOMİSİT

Trypanosoma'ları öldüren ajanlar.

TRANSVERSARYUS

Enine giden.

TRİGLİSERİDEMİ

Hipertrigliseridemi.

TEMİZLEMECİLİK

Temizlemecinin yaptığı iş.

TATLILAŞTIRMAK

Tatlı bir duruma getirmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük