T ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 14 harfli toplam 137 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TERBİYEGÖZLÜĞÜ

Koşulu bir durumda olan atların, yanlarını görerek ürkmelerini önlemek amacıyla, başlığın gözlük bölümündeki dört köşe ya da yuvarlak meşin parçaları. (Amasya).

TERMAKOGENEZİS

İlaç etkisiyle vücut sıcaklığının yükselmesi.

TURNERSENDROMU

Kısraklarda en çok görülen kromozomal anomali (63, XO genotype). Gonadal disgenesise bağlı olarak hayvan ergin yaşa gelmesine rağmen üreme organları normal gelişmelerini göstermezler. Normal kızgınlık döngüsü göstermezler. İki yumurtalık da küçük ve yumuşaktır.

TEMBELLEŞTİRME

Tembelleştirmek işi.

TÜRKMENSARILAR

Yozgat şehri, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TROMBOSİTOPATİ

Kan pulcuklarının değişik formda olması.

TÖHMETLENDİRME

Töhmetlendirmek durumu.

TİTRERSİNEKLER

İnce gövdeli, çok ince bacaklı, dar kanatlı sinek türlerini içine alan ve sağlığımız için az çok önem taşıyan iplikboynuzlular familyası.

TRAKEOSTENOZİS

Soluk borusu daralması.

TEMELLENDİRMEK

Temel tutmasını sağlamak, yerleştirmek. Süreklilik ve kalıcılık kazandırmak.

TAVŞANCIKLAMAK

Yelden dalgalanmak (ekin için).

TRANSAMİNASYON

Amino grubunun (NH2) bir molekülden diğer bir moleküle taşınması. Amino gruplarının enzimler tarafından bir molekülden diğerine iki yönlü aktarılması. Amino grubunun, transaminaz aracılığıyla bir bileşikten diğer bir bileşiğe geçişi veya aynı bileşik içinde yer değiştirmesi. Bir alfa-aminoasidinden alfa-amino grubunun bir alfa-keto aside enzimatik olarak taşınması.

TROMBOSİTOPENİ

Trombopeni. Dolaşım kanındaki kan pulcuklarının sayısının göreceli olarak azalması.

TÜRKÇELEŞTİRME

Türkçeleştirmek işi.

TETRASİKLİNLER

Yapıca birbirlerine çok benzeyen ve tetrasiklik bir bileşik olan naftasenkarboksamidden türeyen geniş spektrumlu bir antibiyotik.

TİYOSİYANATLAR

Tiroit bezi hücrelerinde zardan iyotun taşınmasını engelleyerek iyotun beze girmesini engelleyip guatr hastalığına neden olan ve özellikle siyanürün metabolize edilmesinden sonra açığa çıkan bir bileşik türü.

TARTIŞILABİLME

Tartışılabilmek işi veya durumu.

TEMİZLEYİCİLİK

Temizleyici olma durumu.

TEKELLEŞTİRMEK

Tekel durumuna getirmek.

TRACHİPTERİDAE

Kâğıt balığıgiller.