T ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 14 harfli toplam 137 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TOKUŞTURABİLME

Tokuşturabilmek işi.

TABİİLEŞTİRMEK

Doğal duruma getirmek.

TÜRKÇELEŞTİRME

Türkçeleştirmek işi.

TRİCHOSOMOİDES

Trichuridae ailesinde bulunan nematod cinsi.

TAHTALIKARADUT

Kilis şehri, Musabeyli belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

TEMBELLEŞTİRME

Tembelleştirmek işi.

TİROTOKSİKOZİS

Tiroit bezinden aşırı hormon salgılanması sonucu meydana gelen kimi patolojik değişimlerle belirgin durum.

TERMİKLEŞTİRME

Termikleştirmek işi.

TRİFLUOPERAZİN

Güçlü kusma önleyici etkinliğe sahip, piperazinli fenotiyazinler grubundan nöroleptik bir ilaç.

TESTEREKAPLAMA

Testere ile biçilerek elde edilen Üstün değerli kaplama.

TRİKLABENDAZOL

Karaciğer kelebeklerinin özellikle larvalarına karşı etkili benzimidazol grubundan bir ilaç.

TRİKARBOKSİLAT

Sitrat, izositrat gibi üç adet karboksil grubu taşıyan asit.

TRİCHOCEPHALUS

Trichuris cinsinin eski adı.

TEŞKİLATLANMAK

Örgütlenmek.

TEMİZLENEBİLME

Temizlenebilmek işi.

TETRASİKLİNLER

Yapıca birbirlerine çok benzeyen ve tetrasiklik bir bileşik olan naftasenkarboksamidden türeyen geniş spektrumlu bir antibiyotik.

TRİGLİSERİDEMİ

Hipertrigliseridemi.

TRİKOKRİPTOZİS

Kıl foliküllerinin hastalığı.

TOPLUMSEVERLİK

Başkalarıyla birlikte bulunmaktan hoşlanma ve onlarla iyi ilişkiler kurmaya çabalama.

TOKATLAYABİLME

Tokatlayabilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük