T ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 14 harfli toplam 137 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TERMAKOGENEZİS

İlaç etkisiyle vücut sıcaklığının yükselmesi.

TRAKEOSTENOZİS

Soluk borusu daralması.

TAHTACIÖRENCİK

Ankara ili, Güdül ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

TİTRERSİNEKLER

İnce gövdeli, çok ince bacaklı, dar kanatlı sinek türlerini içine alan ve sağlığımız için az çok önem taşıyan iplikboynuzlular familyası.

TRİCHOSOMOİDES

Trichuridae ailesinde bulunan nematod cinsi.

TOPARLANABİLME

Toparlanabilmek işi.

TANIMLAYABİLME

Tanımlayabilmek işi.

TROMBOFLEBİTİS

Toplardamarda trombozla birlikte görülen damar duvarı yangısı, paraziter tromboflebitis. Tromboz oluşumu yangıya, yangı oluşumu da büyük çoğunlukla tromboza neden olabilmektedir.

TATLILAŞTIRMAK

Tatlı bir duruma getirmek.

TRANSPLASENTAL

Plasenta aracılığıyla.

TRİKLABENDAZOL

Karaciğer kelebeklerinin özellikle larvalarına karşı etkili benzimidazol grubundan bir ilaç.

TİROKALSİTONİN

Tiroit bezinden salgılanan, kandaki kalsiyumu azaltan hormon.

TOPLUMSALLAŞMA

Bireyin kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleşmesi süreci, sosyalleşme.

TORAKOMİYODİNİ

Göğüs kasları ağrısı.

TANRILAŞTIRMAK

Birini veya bir şeyi Tanrı diye tanımak, Tanrı yerine koymak. Aşırı derecede övmek.

TANIŞTIRABİLME

Tanıştırabilmek işi.

TROMBOSİTOPATİ

Kan pulcuklarının değişik formda olması.

TUTARSIZLAŞMAK

Tutarsız duruma gelmek.

TÜRKÇELEŞTİRME

Türkçeleştirmek işi.

TAVUSTANLIYÜNÜ

Yapağıdan sonra kesilen yün. (Bor Niğde).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük