T ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 13 harfli toplam 216 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TAMAMLATTIRMA

Tamamlattırmak işi.

TANDIRÖRTMESİ

Mutfak.

TÜYLÜDOMBALAK

Şeftali.

TEKERLEKÇİLİK

Tekerlekçinin işi veya mesleği.

TEŞKİLATLANMA

Örgütlenme.

TROPOKOLLAGEN

Bağ dokusundaki fibroblâstlar tarafından sentezlenip zemin maddesine salgılanan, üç tane sarmal şeklindeki polipeptit zincirinin birbirleri üzerine sarılması sonucu oluşan ve kollageni meydana getiren birimler.

TELEFONSUZLUK

Telefonsuz olma durumu.

TERKEHALİLLER

Bartın kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

TRAKEOPİYOZİS

İrinli soluk borusu yangısı.

TOPLANIVERMEK

Çok çabuk veya kısa zamanda toplanmak.

TETTİRİVİRMEK

İtmek, yerinden oynatmak, düşürmek, devirmek.

TECRÜBESİZLİK

Tecrübesiz olma durumu.

TRANSPOZONLAR

Bakterilerde bulunan hareketli genetik elementler. İnsersiyon dizileri, kompozit transpozonlar ve Tn3 transpozonlar olmak üzere üç tipte görülür.

TÜMGENERALLİK

Tümgeneral olma durumu. Tümgeneralin görevi. Tümgeneralin rütbesi.

TETRAHYMENİNA

Hymenostomatia alt sınıfında, Hymenostomatida takımında bulunan, birçoğu tatlı sularda serbest yaşayan, birkaç türü genellikle omurgasızlarda simbiyotik yaşam süren, Tetrahymena cinsini içeren silyumlu protozoon alt takımı.

TÜRKMENCAMİLİ

Konya şehri, Çumra ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

TELEFOTOGRAFİ

Fotoğraf, resim, yazı vb. durağan görüntülerin elektrik akımıyla uzaklara iletilmesi yolu.

TETRADONTİDAE

Dört dişligiller.

TOMARCAHÜYÜĞÜ

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

TERSBAKIŞIMLI

Bakişımlama altında aynı kalan, yalnız im değiştiren işlev özelliğinde olan.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük