T ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 13 harfli toplam 216 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TENOSİNOVİTİS

Tendo kılıfı yangısı.

TRANSFEKSİYON

Bir genin plâzmit aracılığı ile başka bir hücrenin çekirdeğine taşınıp DNA'sına yerleştirilmesi olayı. Yabancı bir genin ökaryotik hücrelere veya plazmid veya faj DNA'sının uygun bir bakteriye aktarılması.

TRANSVERSALİS

Enine olana ait olan.

TEKBİÇİMLİLİK

Bir gözlem aracını oluşturan soru ya da sınarların dil ve anlatımca benzer yapıda bulunması ya da bir ölçeğin tek bir özelliğe ilişkin olması, açık ve örtük içerimleriyle aynı boyuta ilişkin sınarlardan oluşması özelliği.

TAYUHBELERÜĞÜ

Az ışıkta görememe hastalığı, tavukkarası.

TRİKOGRANÜLOM

Kıl parçalarının irkilti oluşturarak batması sonucu deride oluşan piyogranülomlu deri reaksiyonu. Genellikle, derinin mantar enfeksiyonlarında görülür.

TAVUKKAYDIRAN

Kışın yürünemeyecek denli kaygan olan buz : Bu sabah tavukkaydıran olmuştu, komşuya gidemedim.

TERİMLENDİRME

Bir bilim dalı ya da uygulayımda kullanılan terimleri düzenleme.

TOLERANSLILIK

Hoşgörülülük.

TOPAKLAŞTIRMA

Topaklaştırmak işi.

TAŞLIMÜSELLİM

Edirne ili, Lalapaşa ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

TEZAURİSMOZİS

Depo hastalığı.

TABİİLEŞTİRME

Tabiileştirmek işi.

TETRADONTİDAE

Dört dişligiller.

TRANSSERVİKAL

Serviks yoluyla.

TEKDÜZELEŞMEK

Tekdüze bir duruma gelmek.

THEARMOCYCLER

Polimeraz zincir reaksiyonu için gerekli zaman, derece ve siklus sayısını otomatik yapmak için programlanabilen alet.

TRİPLOBLASTİK

Embriyonik gelişim sürecinde endoderm, mezoderm ve ektoderm tabakalarının her üçünün de oluşması. Üç embriyo tabakasından (endoderm, ektoderm, mezoderm) oluşan embriyo.

TRİPOMASTİGOT

Trypanosomatidae'ların omurgalı konaklarının kanında serbest olarak yaşayan, çekirdeğin arkasında yerleşmiş bir kinetoplast ve dalgalı zara sahip olan gelişim -evresi, tripanosomal.

TAZELENDİRMEK

Tazelenme işini yaptırmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük