T ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 13 harfli toplam 216 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TOPLANABİLMEK

Toplanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEMİZLİKÇİLİK

Temizlikçi olma durumu.

TAHTALIMİSKİN

Kaplumbağa.

TEKTANRICILIK

Dünyayı yaratan ve yöneten tek bir tanrıya inanma ve tapınma (İlkellerdeki tek tanrı inancıyla yüksek dinlerdeki tek tanrı inancı farklıdır. Din budunbilimi tek tanrı terimi yerine yüce varlık terimini yeğlemektedir), a. bk. yüce varlık. İnsanın, doğada ve toplumda ilk ya da değişmez nedeni araştırmasına yol açan tarihsel nesnel koşulların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek-tanrı düşüncesine varması. Evreni, doğayı ve toplumu yaratıp yöneten, her şeye gücü yeten tek bir Tanrı bulunduğuna inanma, ona tapınma.

TRANSANDANTAL

Deneyüstü.

TECİMSELLEŞME

Herhangi bir etkinliğin özel kazanç ereğiyle yürütülmesi, başka değer ölçülerinin ve ereklerin göz önünde bulundurulmaması.

TRİKLORETİLEN

İnhalasyon anesteziği bir ilaç.

TURUNCULAŞMAK

Turuncu bir renge girmek.

TERMOBİYOLOJİ

Termal enerjinin her türlü canlı organizma ve biyolojik molekül üzerindeki etkisini inceleyen bilim dalı.

TATLISUKAYASI

Yeşilsazan ya da karabalık da denilen bir çeşit tatlı su balığı.

TAHAMMÜLFERSA

Dayanılmaz.

TEKÖZDECİKSEL

Bir tepkimenin, özdecik çarpışmaları olmadan tek bir özdeciğin ayrışması, dönüşmesi biçiminde oluşuyla ilgili.

TRAVMATOLOJİK

Sarsıntı bilimsel.

TIRPANAGİLLER

Vatoz balığıgiller.

TÜKÜRÜKLENMEK

Tükürükleme işine konu olmak.

TAZELEYEBİLME

Tazeleyebilmek işi.

TOİSONERİYİĞİ

Alyuvar sayımında, kanın sulandırılması amacıyla kullanılan bir eriyik. Bileşimi; sodyum sülfat: 1. 5 g, buzlu asetik asit: 3. 3 ml, saf su: 20. 0 ml, alyuvar sulandırma eriyikleri.

TAVLAYABİLMEK

Tavlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

TETTİRİVİRMEK

İtmek, yerinden oynatmak, düşürmek, devirmek.

TÜTTÜREBİLMEK

Tüttürme imkânı veya olasılığı bulunmak.