T ile başlayan 13 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 13 harfli toplam 216 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TANDIRÖRTMESİ

Mutfak.

TÜRKMENCAMİLİ

Konya şehri, Çumra ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge.

TÜKÜRÜKLENMEK

Tükürükleme işine konu olmak.

TROKANTERİKUS

Makaraya ait olan.

TÜTTÜREBİLMEK

Tüttürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRİGONOMETRİK

Trigonometri ile ilgili.

TIKIŞTIRILMAK

Üst üste serilmek.

TOPLANABİLMEK

Toplanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TETRAMASTİGOT

Dört kamçıya sahip organizma.

TÜTÜNÜBULKARI

Kahverengine yakın bir çeşit üzüm.

TRAKEOPİYOZİS

İrinli soluk borusu yangısı.

TÜRETİLEBİLME

p önermesinin K önerme kümesinden türetilebilme'si, K kümesinin öğesi olan öncüllerden p sonucunun çıktığının bir türetimle gösterilebilmesi demektir. p nin K dan türetilebildiği K|-p biçiminde dile getirilir. türetilebilme imi, türetilebilme önermesi. Salt toplam ölçek sayılına bakarak yanıtlayıcının tutum kalıbını kestirme olanağı veren ölçek özelliği, bk. tutum kalıbı.

TAHTALIMİSKİN

Kaplumbağa.

TIRMANABİLMEK

Tırmanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TEKNİKBİLGİSİ

Bilimsel bir kuramı uygulama. Yaratmanın, insan yeteneklerini artıran herhangi bir aracı ya da yolu.

TASARRUFÇULUK

Birikimcilik.

TEKTANRICILIK

Dünyayı yaratan ve yöneten tek bir tanrıya inanma ve tapınma (İlkellerdeki tek tanrı inancıyla yüksek dinlerdeki tek tanrı inancı farklıdır. Din budunbilimi tek tanrı terimi yerine yüce varlık terimini yeğlemektedir), a. bk. yüce varlık. İnsanın, doğada ve toplumda ilk ya da değişmez nedeni araştırmasına yol açan tarihsel nesnel koşulların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek-tanrı düşüncesine varması. Evreni, doğayı ve toplumu yaratıp yöneten, her şeye gücü yeten tek bir Tanrı bulunduğuna inanma, ona tapınma.

TRANSPOZİSYON

Bir genin, bulunduğu kromozom üzerinde yer değiştirmesi. Genomun bir parçasının bulunduğu yerden bir sıçrama ile başka bir yere kolaylıkla ve süratle yerleşmesi ve bu arada kromozom yapısında dikkate değer bir değişiklik olmaması olayı. DNA transpozisyonu.

TRANSFEKSİYON

Bir genin plâzmit aracılığı ile başka bir hücrenin çekirdeğine taşınıp DNA'sına yerleştirilmesi olayı. Yabancı bir genin ökaryotik hücrelere veya plazmid veya faj DNA'sının uygun bir bakteriye aktarılması.

TEKBOYUTLULUK

Bir ölçeği oluşturan sınarların tek bir ölçüm konusuna ilişkin ya da türdeş olması özelliği.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük