T ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 12 harfli toplam 415 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TOKAÇGEMRİĞİ

Kilis kenti, Musabeyli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

TÜRKÇELEŞMEK

Türkçe niteliğini kazanmak.

TRANSFORMİST

Dönüşümcü.

TETEVÜLETMEK

Yormak, güçsüz bırakmak. Sendelemesine neden olmak.

TIRPANLATMAK

Tırpanlama işini yaptırmak.

TABANCALAMAK

Tokatlamak.

TİRAKİLENMEK

Oruçlu kimse için sinirlilik göstermek.

TANECİKLİLİK

Bir duyarkatta yer alan tanecik sayısının ve boyunun, yüzey birimine göre durumu.

TOPLAŞTIRMAK

Toplamak, bir araya getirmek. Toplayıp düzene koymak.

TORAKOSENTEZ

Göğüs duvarını delerek sıvı boşaltma.

TESTERELEMEK

Testere ile kesmek.

TAVUSKUYRUĞU

Sarhoş kusmuğu.

TANIŞABİLMEK

Tanışma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TÖYMÜKLENMEK

Kocamak, yaşlılıktan güçsüzleşmek.

TEFERRUATSIZ

Ayrıntısız.

TİMSAHGİLLER

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, timsahlar (Crocodilia) takımından, bacakları çok kuvvetli, suda yaşayan, insanlar için çok tehlikeli türleri olan bir familya. (Crocodilidae), Misisipi alligatoru (Alligator mississippiensis) iyi bilinen türleridir.

TAVŞANBIYIĞI

Bir tür yonca.

TESTENGERLEK

Yusyuvarlak.

TERMODİNAMİK

Isı enerjisi ile kinetik enerji arasındaki ilgileri ve bu konuyla ilgili olayları inceleyen fizik kolu.

TERTİPLENMEK

Sıraya konulmak, düzene sokulmak. Düzenlenmek, hazırlanmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük