T ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 12 harfli toplam 415 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TAHTAKEHLESİ

Tahtakurusu.

TEZLEŞTİRMEK

Bir işi çabuklaştırmak, acele ettirmek.

TURBİDİMETRE

Suyun bulanıklık derecesini ölçmek için kullanılan alet.

TÜKÜREBİLMEK

Tükürme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRANSİSYONAL

Geçici.

TAVUSKUYRUĞU

Sarhoş kusmuğu.

TÜCCARLAŞMAK

Tüccar durumuna gelmek. Tüccar gibi davranmak.

TAŞIRABİLMEK

Taşırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRİKOFİTOZİS

Trichophyton cinsi mantarların sebep olduğu enfeksiyon, trikofiti.

TEZKERECİLİK

Tezkereci olma durumu.

TRAMPETÇİLİK

Trampetçinin işi.

TOPÇUYENİKÖY

Sivas şehri, Hafik belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

TUTKALTARAĞI

Geniş yüzeylere eşit kalınlıkta tutkal sürebilmek için kullanılan, kenarlarından biri testereye benzeyen, ağaç ya da madensel araç.

TENĞERLENMEK

Yuvarlanmak.

TİKSİNDİRMEK

Tiksinmesine yol açmak.

TANIMAMAZLIK

tanımazlık.

TİYAMFENİKOL

Yapıca kloramfenikol benzeri olan, amfenikol grubu bir antibiyotik.

TEBERZİLEMEK

Üstüne titremek, özen göstermek.

TEPELEMESİYE

Tepe biçimi oluşturacak denli dolu.

TENOMİYOTOMİ

Tendo ve kası kesme ameliyatı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük