T ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 12 harfli toplam 415 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEMBELLEŞMEK

Tembel duruma gelmek.

TİLKİCEKBAĞI

Tilkicek ve esan'ı birbirine bağlayan ip. (Akçaşar Yalvaç Isparta).

TOPARLAĞIMSI

Top biçiminde olan.

TEBERZİLEMEK

Üstüne titremek, özen göstermek.

TOKSOKAROZİS

Erişkinleri kedi, köpek, tilki gibi etçillerin ince bağırsaklarında bulunan, insanlarda iç organ larva göçüne neden olan Toxocara cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon. Köpeklerde Toxocara canis, kedilerde T. cati, sığır ve mandalarda T. vitulorum enfeksiyona neden olan önemli türlerdir.

TİCARİLEŞMEK

Ticari duruma gelmek. Sadece kâr amacı gütmek.

TANITABİLMEK

Tanıtma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TRANSKRİPTAZ

Transkripsiyonu katalizleyen herhangi bir enzim; RNA polimeraz, DNA'ya bağlı RNA polimeraz gibi.

TEKDÜZELEŞME

Tekdüzeleşmek işi.

TONGALLAŞMAK

Yeni zengin olmak.

TARÇIKLANMAK

İlkbaharda hayvan çok yiyerek şişmanlamak, semirmek. Hayvan beslenmek, büyümek.

TRİCHUROİDEA

Enoplida takımında bulunan, Trichinellidae ve Trichuridae ailelerini içeren, iyi gelişmiş bağırsak ve rektuma sahip afazmid nematodların bir üst ailesi.

TAPTIRABİLME

Taptırabilmek işi.

TRAJİKLEŞMEK

Trajik duruma gelmek.

TAVŞANLANMAK

Yelden dalgalanmak (ekin için).

TRANSUDASYON

Kan serumunun kılcal damar duvarından sızarak vücut boşluklarında toplanması.

TÜLKÜGUYRUĞU

Bir çeşit üzüm.

TASIRIFLAMAK

Ölçmek biçmek, tasarlamak.

TEKNELİKURBA

Kaplumbağa.

TIKLAYABİLME

Tıklayabilmek işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük