T ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "t" olan, 11 harfli toplam 754 adet kelime bulunmaktadır. t harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu t harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde t harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TAKIŞTIRMAK

Küpe, bilezik, yüzük vb. süs eşyasını çokça takmak.

TİLİFLENMEK

Arapça kökenli lif'den: Yıkanmak için kullanılan türlü iplerden yapılmış örgü ile liflenmek.

TOPLARDAMAR

Kirli kanın vücudun her yanından kalbe gitmesini sağlayan damar, vena, verit.

TAVŞANAYAĞI

Demir yollarında iki rayın kesişme noktasında bulunan parçalardan her biri.

TOKGÖZLÜLÜK

Tokgözlü olma durumu.

TEPELLEŞMEK

Sataşmak.

TOKATTAVUĞU

Bir çeşit tavuk.

TETRAHYMENA

Hymenostomatida takımında, Tetrahymenina alt takımında bulunan, fizyolojik ve genetik çalışmalarda yoğun olarak kullanılan, çeşitli konaklara verilerek oluşturulan deneysel enfeksiyonlarda parazitik olabilen, Tetrahymena limacis ve T. pyriformis türlerini içeren silyumlu protozoon cinsi.

TEDİRGİNLİK

Tedirgin olma durumu. Gök cisimlerinin, genel çekim yasasına uygun olarak birbirini çekmesi sebebiyle herhangi bir gezegenin hareketinde görülen karışıklık, sarsım.

TATLIKAYNAK

Bitlis ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TELİMSİNMEK

Çıkar sağlamak için doğruluktan ayrılmak, tenezzül etmek. Kibirlenmek.

TIRNAKLAMAK

Tırmalamak. Tırnaklarını geçirerek yolmaya, kazımaya veya çekmeye çalışmak.

TETRANYCHUS

Tetranychus molestissimus ve T. telarius türleri insanlarda enfestasyona neden olan akar cinsi.

TIRNAKÇILIK

Tırnakçının yaptığı iş.

TANRIKUŞAĞI

Gökkuşağı.

TROMBOLİZİS

Pıhtının erimesi veya parçalanması.

TABAKALANMA

Tabakaların birbiri üstüne veya birbiri ardınca sıralanışı.

TRİPSİNOJEN

Pankreastan salgılanan ve onikiparmak bağırsağından salgılanan enterokinazla tripsine çevrilen bir proenzim.

TARKATILMAK

Dağıtılmak.

TEMELERİYİK

Ağaç boyamada kullanılan bir ana ya da yardımcı renkten hazırlanmış boya eriyiği. Gerektiğinde yeni renkler üretmek için yararlanılır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük