Sonu TI ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 735 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tı ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tı olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

YUKARIAYBASTI

12 harfli kelimeler

KALBURABASTI, DANGALAFIŞTI, DEĞİRMENALTI, ÖTEKTOİDALTI

11 harfli kelimeler

TOPRAKBASTI, BULGARSIKTI, DİREKKAYITI, DÖNENCEALTI, GOLGİAYGITI, ÖTEKTİKALTI, TEPEYOLALTI

10 harfli kelimeler

BARDAKALTI, BATTIÇIKTI, BAYRAKALTI, BİLİNÇALTI, KAPTIKAÇTI, KAYMAKALTI, NORMALALTI, PAPAZKAÇTI, RÜZGARALTI, YASTIKALTI, ALTMIŞALTI, BALIKSIRTI, BIÇAKSIRTI, BOĞAZKISTI, BOYUNBASTI, BOYUNKISTI, BÜYÜKÇALTI, CIĞARAALTI, ÇARDAKÇATI, ÇELTİKALTI, DÖŞEMEALTI, DÜĞENSIRTI, DÜVENSIRTI, GEYİKSIRTI, IRMAKSIRTI, KAYRAKALTI, KEKİKSIRTI, KEKİLBASTI, KÜÇÜKÇALTI, MAKİNEALTI, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AYAKBASTI, EŞEKSIRTI, GÜNEYBATI, HASIRALTI, KASIMPATI, KEDİBASTI, KUBBEALTI, KUZEYBATI, RASTLANTI, SARAYPATI, SİLAHALTI, YEMEKALTI, BAĞRIKATI, BAŞIGILTI, BAYIRALTI, BEŞİKÇATI, BIRAGINTI, BIRAĞINTI, BIRAKINTI, BOZARANTI, BOZARINTI, BÖRTÜBATI, BURAĞINTI, BURAKINTI, ÇADIRÇATI, ÇAKIRINTI, ÇAYIRALTI, ÇEŞMEALTI, ÇIBIĞALTI, ÇINARALTI, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AŞIRINTI, AYAKALTI, BAĞLANTI, BAYGINTI, BIKKINTI, ÇALKANTI, ÇANGIRTI, ÇARPINTI, ÇINGIRTI, ÇIRPINTI, DALBASTI, DENİZATI, FIŞKIRTI, HAYKIRTI, KAHVALTI, KAŞBASTI, KEPBASTI, KIRKINTI, KIRPINTI, KIŞKIRTI, KIVRANTI, KIVRINTI, KOLBASTI, KÜLBASTI, MIHSIÇTI, MIYMINTI, OYALANTI, SAKLANTI, SALLANTI, SAPLANTI, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AĞLANTI, ALBASTI, ALÇALTI, ASKINTI, AYBASTI, AYRINTI, BAĞINTI, BAĞIRTI, BAKINTI, BOŞALTI, BULANTI, BUNALTI, CAYIRTI, CAZIRTI, CIRILTI, CIVILTI, CIYIRTI, CIZILTI, CIZIRTI, ÇAĞILTI, ÇAĞIRTI, ÇAKILTI, ÇAKINTI, ÇALINTI, ÇATIRTI, ÇIĞILTI, ÇIĞIRTI, ÇIKARTI, ÇIKINTI, ÇITIRTI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ABARTI, AĞARTI, AĞLATI, AKINTI, ALINTI, ANIRTI, ANLATI, ARANTI, ASILTI, ASINTI, AŞIRTI, AYARTI, AYILTI, AYIRTI, BAYATI, DONATI, IKINTI, IŞILTI, IŞINTI, ORANTI, ULANTI, USANTI, UYARTI, UZANTI, YARATI, ABAYTI, AÇINTI, AGILTI, AĞALTI, AĞANTI, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BASTI, ÇALTI, ÇIKTI, MANTI, MARTI, MASTI, PIHTI, PIRTI, TARTI, ANATI, APOTI, BARTI, BATTI, BISTI, BITTI, CARTI, CIRTI, ÇACTI, ÇAMTI, ÇANTI, ÇILTI, DARTI, FAHTI, GARTI, GILTI, GIPTI, GISTI, GITTI, HANTI, HARTI, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ALTI, ARTI, BATI, ÇATI, KATI, SATI, YATI, AKTI, CATI, ÇITI, FATI, FITI, GATI, IHTI, IKTI, KUTI, MATI, PATI, TATI, TITI, VATI, ZATI

3 harfli kelimeler

ATI

2 harfli kelimeler

TI

Bazı kelimelerin anlamları

TI

Savrulmuş harman tınazı.

KALBURABASTI

Beze biçimine getirilmiş hamur parçasının yassılaştırılıp ortasına ceviz içi ve yağ konarak fırında pişirilen ve piştikten sonra üzerine soğuk şeker şerbeti dökülen bir tatlı türü.

BARDAKALTI

Bardağın konulduğu yeri kirletmemesi için kullanılan, genellikle örgü, kâğıt veya plastik örtü. Yemek öncesi yenilen küçük bir lahmacun türü.

DANGALAFIŞTI

Tahterevalli.

TOPRAKBASTI

Ayakbastı.

YUKARIAYBASTI

Şanlıurfa şehrinde, Suruç ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

BATTIÇIKTI

Alt geçit. Su kanallarında suyun engeli geçmesi için yapılmış olan düzenek.

BAYRAKALTI

Askerlik.

DEĞİRMENALTI

Bitlis şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Konya şehri, Hüyük ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

DİREKKAYITI

Pencere çerçevesinin ortası. (Aksaray Niğde).

ÖTEKTOİDALTI

Ötektoid bileşiminin altındaki bileşimlere ilişkin olan.

DÖNENCEALTI

Yengeç dönencesine kuzeyden, Oğlak dönencesine de güneyden bitişik ve komşu olan, sıcak ve ılıman kuşaklar arasında bir ara iklim alanı yaratan bölge.

TEPEYOLALTI

Çorum kenti, Osmancık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

GOLGİAYGITI

Golgi cisimciği.

ÖTEKTİKALTI

Ötektik bileşiminin altındaki bileşimlere ilişkin olan.

BULGARSIKTI

Yer elması.

  -   -   -  

Anlamında TI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABACILIK

Abacının yaptığı iş.

ABARTMALI

Abartılı.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABARTMACI

Abartıcı.

ABARTMASIZ

Abartısız.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

ABİDELEŞTİRMEK

Anıtlaştırmak.

ABARTILMA

Abartılmak işi.

ABARTMACILIK

Abartıcılık.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABARTICILIK

Abartıcı olma durumu, abartmacılık, mübalağacılık.

ABAJURCULUK

Abajurcunun yaptığı iş.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

AB

Su. Avrupa Birliği'nin kısaltılmış hali.

ABARTICI

Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

ABİDELEŞTİRME

Anıtlaştırma.

ABARTISIZLIK

Abartısız olma durumu.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük