Sonu TI ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "" olan, toplam 735 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tı ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tı olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tı olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

YUKARIAYBASTI

12 harfli kelimeler

KALBURABASTI, DANGALAFIŞTI, DEĞİRMENALTI, ÖTEKTOİDALTI

11 harfli kelimeler

TOPRAKBASTI, BULGARSIKTI, DİREKKAYITI, DÖNENCEALTI, GOLGİAYGITI, ÖTEKTİKALTI, TEPEYOLALTI

10 harfli kelimeler

BARDAKALTI, BATTIÇIKTI, BAYRAKALTI, BİLİNÇALTI, KAPTIKAÇTI, KAYMAKALTI, NORMALALTI, PAPAZKAÇTI, RÜZGARALTI, YASTIKALTI, ALTMIŞALTI, BALIKSIRTI, BIÇAKSIRTI, BOĞAZKISTI, BOYUNBASTI, BOYUNKISTI, BÜYÜKÇALTI, CIĞARAALTI, ÇARDAKÇATI, ÇELTİKALTI, DÖŞEMEALTI, DÜĞENSIRTI, DÜVENSIRTI, GEYİKSIRTI, IRMAKSIRTI, KAYRAKALTI, KEKİKSIRTI, KEKİLBASTI, KÜÇÜKÇALTI, MAKİNEALTI, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

AYAKBASTI, EŞEKSIRTI, GÜNEYBATI, HASIRALTI, KASIMPATI, KEDİBASTI, KUBBEALTI, KUZEYBATI, RASTLANTI, SARAYPATI, SİLAHALTI, YEMEKALTI, BAĞRIKATI, BAŞIGILTI, BAYIRALTI, BEŞİKÇATI, BIRAGINTI, BIRAĞINTI, BIRAKINTI, BOZARANTI, BOZARINTI, BÖRTÜBATI, BURAĞINTI, BURAKINTI, ÇADIRÇATI, ÇAKIRINTI, ÇAYIRALTI, ÇEŞMEALTI, ÇIBIĞALTI, ÇINARALTI, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AŞIRINTI, AYAKALTI, BAĞLANTI, BAYGINTI, BIKKINTI, ÇALKANTI, ÇANGIRTI, ÇARPINTI, ÇINGIRTI, ÇIRPINTI, DALBASTI, DENİZATI, FIŞKIRTI, HAYKIRTI, KAHVALTI, KAŞBASTI, KEPBASTI, KIRKINTI, KIRPINTI, KIŞKIRTI, KIVRANTI, KIVRINTI, KOLBASTI, KÜLBASTI, MIHSIÇTI, MIYMINTI, OYALANTI, SAKLANTI, SALLANTI, SAPLANTI, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AĞLANTI, ALBASTI, ALÇALTI, ASKINTI, AYBASTI, AYRINTI, BAĞINTI, BAĞIRTI, BAKINTI, BOŞALTI, BULANTI, BUNALTI, CAYIRTI, CAZIRTI, CIRILTI, CIVILTI, CIYIRTI, CIZILTI, CIZIRTI, ÇAĞILTI, ÇAĞIRTI, ÇAKILTI, ÇAKINTI, ÇALINTI, ÇATIRTI, ÇIĞILTI, ÇIĞIRTI, ÇIKARTI, ÇIKINTI, ÇITIRTI, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ABARTI, AĞARTI, AĞLATI, AKINTI, ALINTI, ANIRTI, ANLATI, ARANTI, ASILTI, ASINTI, AŞIRTI, AYARTI, AYILTI, AYIRTI, BAYATI, DONATI, IKINTI, IŞILTI, IŞINTI, ORANTI, ULANTI, USANTI, UYARTI, UZANTI, YARATI, ABAYTI, AÇINTI, AGILTI, AĞALTI, AĞANTI, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

BASTI, ÇALTI, ÇIKTI, MANTI, MARTI, MASTI, PIHTI, PIRTI, TARTI, ANATI, APOTI, BARTI, BATTI, BISTI, BITTI, CARTI, CIRTI, ÇACTI, ÇAMTI, ÇANTI, ÇILTI, DARTI, FAHTI, GARTI, GILTI, GIPTI, GISTI, GITTI, HANTI, HARTI, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ALTI, ARTI, BATI, ÇATI, KATI, SATI, YATI, AKTI, CATI, ÇITI, FATI, FITI, GATI, IHTI, IKTI, KUTI, MATI, PATI, TATI, TITI, VATI, ZATI

3 harfli kelimeler

ATI

2 harfli kelimeler

TI

Bazı kelimelerin anlamları

TI

Savrulmuş harman tınazı.

BAYRAKALTI

Askerlik.

DÖNENCEALTI

Yengeç dönencesine kuzeyden, Oğlak dönencesine de güneyden bitişik ve komşu olan, sıcak ve ılıman kuşaklar arasında bir ara iklim alanı yaratan bölge.

TOPRAKBASTI

Ayakbastı.

KALBURABASTI

Beze biçimine getirilmiş hamur parçasının yassılaştırılıp ortasına ceviz içi ve yağ konarak fırında pişirilen ve piştikten sonra üzerine soğuk şeker şerbeti dökülen bir tatlı türü.

DANGALAFIŞTI

Tahterevalli.

BARDAKALTI

Bardağın konulduğu yeri kirletmemesi için kullanılan, genellikle örgü, kâğıt veya plastik örtü. Yemek öncesi yenilen küçük bir lahmacun türü.

DEĞİRMENALTI

Bitlis şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Konya şehri, Hüyük ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

ÖTEKTOİDALTI

Ötektoid bileşiminin altındaki bileşimlere ilişkin olan.

ÖTEKTİKALTI

Ötektik bileşiminin altındaki bileşimlere ilişkin olan.

DİREKKAYITI

Pencere çerçevesinin ortası. (Aksaray Niğde).

BULGARSIKTI

Yer elması.

BATTIÇIKTI

Alt geçit. Su kanallarında suyun engeli geçmesi için yapılmış olan düzenek.

TEPEYOLALTI

Çorum kenti, Osmancık ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

YUKARIAYBASTI

Şanlıurfa şehrinde, Suruç ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

GOLGİAYGITI

Golgi cisimciği.

  -   -   -  

Anlamında TI bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TI geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABARTMACILIK

Abartıcılık.

ABACILIK

Abacının yaptığı iş.

ABİDELEŞTİRME

Anıtlaştırma.

ABARTMALI

Abartılı.

ABRAMAK

Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek. Başarmak, bir işi becermek.

AB

Su. Avrupa Birliği'nin kısaltılmış hali.

ABORDA

Bir deniz teknesinin başka bir tekneye, bir iskeleye veya bir rıhtıma yanını vererek yanaşması.

ABARTICILIK

Abartıcı olma durumu, abartmacılık, mübalağacılık.

ABAJURCULUK

Abajurcunun yaptığı iş.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABARTILMA

Abartılmak işi.

ABARTICI

Abartıyı huy edinen (kimse), abartmacı, mübalağacı.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABİDELEŞTİRMEK

Anıtlaştırmak.

ABARTMASIZ

Abartısız.

ABARTISIZLIK

Abartısız olma durumu.

ABARTMACI

Abartıcı.

ABDEST

Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük