TÜMDENGELİMLİ Nedir?

TÜMDENGELİMLİ kelimesi ilk harfi T ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında t sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi ü , üçüncü harfi m , dördüncü harfi d , beşinci harfi e , altıncı harfi n , yedinci harfi g , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi m , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i şeklindedir. Başı t sonu i olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TÜMDENGELİMLİ anlamı

Tümdengelimi içererek ya da tümdengelime dayanarak.

TÜMDENGELİMLİ hakkında bilgiler

TÜMDENGELİMLİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük