Sonu TÜBÜL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tübül" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tübül ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tübül olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tübül olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TÜBÜL

Hücre veya doku içerisindeki tüpsü yapılar.

MİKROTÜBÜL

Ökaryot hücrelerde, hücre iskeletinin yapısına katılan, kamçılı ve sililer de ise sillerin yapısına katılan içi boş tüpçükler. Mikrotüpçük.

  -   -   -  

Anlamında TÜBÜL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TÜBÜL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PROBENİSİT

Böbreklerdeki proksimal tübülleri etkileyerek ültrafitrattaki üratların geri emilimini azaltan ve böylece ürikozürik etki yapan ve üremiyi düşüren bir ilaç.

TÜBÜLİN

Mikrotüpçüklerin polipeptit alt birimi; alfa tübülin ve beta tübülin tipleri vardır.

SPERMİASYON

Yeni biçimlenmiş olan spermatozoonların Sertoli destek hücrelerinden ayrılarak seminiferus tübüller boyunca dışarıya çıkarılmak üzere rete testise doğru sevk edilmesi.

MİKROTÜPÇÜK

Hücrelerde mikroskopla görülebilen, küresel bir protein olan tübülinden yapılmış, ökaryot hücrelerin hücre iskeletinin bir parçası olan, kamçıların ve sillerin iç yapısını ve iği oluşturan, içi boş tüpçükler. Silya, filajel, mitotik iğ ve sentriyolde bulunan, 25 nm çapında ve belirsiz uzunluğu olan sitoplazmik tüplerden oluşan ve mitoz iğlerinin oluşumu ve işlevi için gerekli olan hücre iskeleti elemanlarından biri, mikrotübül, mikrotübülüs. Kiprik ve kamçıların temel yapısal elemanı. Akson ve dentritlerde nöronal olaylar esnasındaki materyalin aksoplazmik akımını sağlayan yapısal bir protein.

FANCONİSENDROMU

İnsanlarda, kemik iliğinin yetersiz gelişimi, deride yama tarzında kahverengi melanin birikimleri, kas ve iskelet sistemleriyle boşaltım ve üreme organlarındaki yapılış bozukluklarıyla belirgin kalıtsal bozukluk. Proksimal böbrek tübülüslerinde emilim bozukluğu sonucu idrarda glikoz, fosfor, sodyum, ürik asit, amino asitlerin bulunması ve metabolik asidozisle belirgin sadece Basenji ırkı av köpeklerinde görülen kalıtsal hastalık.

NEMATODESMA

Kimi siliatalı ve kamçılı protozoonlarda trichite olarak da adlandırılan sitostom ve sitofarengeal aparatı destekleyen paralel mikrotübül kitlesi.

ANDROBLASTOM

Testiste nadir görülen, mikroskobik olarak fetal testis görünümünde epiteliyal, stromal, karışık ve yaygın tipleri bulunan tümör. Epiteliyal tiplerin içerisinde Sertoli hücreleri bulunduğundan dişileşme görülebilir, gonadal stromal tümör, tübüler adenom, Pick tübüler adenomu, Pick testiküler adenomu. Arenoblastom.

BENZİMİDAZOLLER

Kimyasal olarak 1, 2-diaminobenzen yapısında, geniş antiparaziter etkiye sahip, oldukça güvenli olan ve veteriner hekimlikte özellikle, kambendazol, tiyobendazol, oksifendazol, parbendazol gibi yaklaşık 15 bileşiği kullanılan antelmintik ilaç grubu. Bu gruptaki ilaçlar etkilerini nematod tubulinine bağlanarak mikrotübül oluşumunu bozarak gösterirler.

İNÜLİN

Soğan, sarımsak ve yer elmasında fazla miktarda bulunan bir fruktoz homopolisakkariti. Glomerüllerden tam olarak süzülüp tübüllerden geri emilimi söz konusu olmadığından dışarıdan verilerek glomerüler filtrasyon hızını ölçmede kullanılır. Yemlerde prebiyotik katkı maddesi olarak da kullanılır.

ORŞİTİS

Bir veya her iki testisin yangısı. İntersitisyel, intratübüler veya nekrotik olarak sınıflandırılır.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük