TÖL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "töl" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. töl ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu töl ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde töl olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

TÖLEMİYESİCE

9 harfli kelimeler

TÖLLEŞMEK, TÖLTÜPSÜZ

7 harfli kelimeler

TÖLEMEK

5 harfli kelimeler

TÖLEK, TÖLEP, TÖLLÜ, TÖLÜP

4 harfli kelimeler

TÖLÜ

3 harfli kelimeler

TÖL

Bazı kelimelerin anlamları

TÖL

Güç kuvvet, erk : Töllü adam. Çelikçomak oyununda çeliğin değnekle vurulup atılması. Çocuk. Elverişli, uygun durum: Tölüne gelirse kazanırım. Tutumluluk. Mahalle, semt, bölüm.

TÖLEP

Yerinde, biçimli, uygun, doğru: Sol elimle yazı yazmak tölebime gelmez. Uygun.

TÖLEMEK

Ödemek : Halil bankaya olan borcunu tölemedi. Çoğalmak.

TÖLTÜPSÜZ

Düzensiz, dağınık.

TÖLEK

Yaşlı hayvan. Kurnaz açıkgöz, düzenci.

TÖLÜP

Kural, düzen, yol, usul.

TÖLLÜ

Çok iyi, güçlü, erkli, paralı : Töllü bir adam elimize geçse bize yardım eder. Ucuz, uygun, elverişli.

TÖLÜ

Yeni doğan kuzu, oğlak.

TÖLEMİYESİCE

Allah seni büyütmesin anlamında ilenç.

TÖLLEŞMEK

Düzenini bulmak, yoluna girmek : İşimiz bir saate kadar tölleşir.

  -   -   -  

Anlamında TÖL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TÖL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ASİDİMETRE

Asitölçer.

İŞLİK

Atölye. Gömlek. İş yeri, atelye. El tezgâhı. Koyun ve keçilere takılan zillerin ve çanların içindeki sallanan kısım. Mintan, gömlek. Hanımların giydiği kısa ceket. İş elbisesi ya da iş önlüğü. Yelek. Astarlık bez. Yatak, yorgan konulan yüklük. İçe giyilen göynek (Çayağzı), karşılığı içlik. Okullarda işbilgisi, resim-iş, biçki-dikiş gibi uygulamalı derslerin yapıldığı, gerekli araç ve gereçler ile donatılmış çalışma yerlerine verilen ad. Tiyatroda terzilik, marangozluk, elektrik işleri, donatımlık yapımı gibi uğraşlar için kullanılan, iş üretilen yer. Sanatçının içinde çalıştığı yer. Bir zanaatın yapıldığı yer. Büyük işliklerde bezem, donatım, giysi, alçı işleri, ve benzerleri çeşitli çalışmaların yapıldığı özel bölümler. (Geniş anlamda) Film çevirmek için gerekli tüm yapıları, kuruluşları kapsayan özel yapı. (Dar anlamda) Film çeviriminde, içeride çalışmaların gerçekleştirilmesini, ayrıca seslendirme çalışmalarını sağlayan bölümler. (Bu anlamda, özellikle düzlükle anlamdaştır). Televizyon izlencelerinin hazırlanması, yayına verilmesi için gerekli bütün uygulayım kuruluşlarını, yönetim bölümlerini kapsayan özel yapı. Bir izlencenin doğrudan doğruya alıcı önünde gerçekleştirildiği yer. (Bu anlamda düzlükle anlamdaştır). Dekor, kostüm, aksesuvar, butafa ve benzerleri hazırlamak için çalışma yeri, atölye. Kısa cepken. Yağsız sütten elde edilen lor peyniri. (Değirmendere Afyonkarahisar). iş yeri, çalışılan, iş yapılan yer, ticarethane.

DİNAMOMETRE

Kuvvetölçer.

AZOTOMETRE

Azotölçer.

ÜS

Bir kuvvete yükseltilmiş bir sayının üzerine yazılan ve kaçıncı kuvvete yükseltildiğini gösteren sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır.. Kök, asıl, temel, esas. Bazı görevleri yürütebilmek amacıyla kurulan, özel yapıları, donatımları, atölyeleri, onarım yerleri, servis alanları olan, sürekli veya geçici olarak konaklanılan yer. Bir askeri harekâtta birliklerin gereksinim duyduğu her türlü gerecin toplandığı, dağıtıldığı bölge. Yatak. Giysi. Üst. Giysi. (Poyra Eskişehir). Asıl, kök.

KALAVRAHANE

Kundura atölyesi.

BAUHAUS

(Resim, Mimarlık, İç Mimarlık) Almanyada 1919-1933 arasında öğretim yapmış, mimarlık çevresinde bütün sanatları eski Orta Çağ anlayışındaki atölyelerde olduğu gibi toplayan bir okul. Fabrikalarda üretilen kötü biçimli eşya yerine sanatçı elinden çıkma örneklerin çoğaltılması gerektiğini savunan ve eşyanın yapısal düzenini aynı zamanda süs gibi görmek isteyen okul.