TÖH ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "töh" olan, toplam 14 adet kelime bulunmaktadır. töh ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu töh ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde töh olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

TÖHMETLENDİRMEK

14 harfli kelimeler

TÖHMETLENDİRME

11 harfli kelimeler

TÖHMİİRÜKLÜ, TÖHNIÜRÜKLÜ

10 harfli kelimeler

TÖHMELEMEK

9 harfli kelimeler

TÖHNIÜRÜK

8 harfli kelimeler

TÖHMETLİ, TÖHMEKAN, TÖHMEKEN, TÖHMÜRÜK

6 harfli kelimeler

TÖHMET

5 harfli kelimeler

TÖHFE, TÖHME

3 harfli kelimeler

TÖH

Bazı kelimelerin anlamları

TÖH

Yazık anlamında ünlem. Dökmek.

TÖHFE

Armağan, hediye.

TÖHMEKAN

Semizotu.

TÖHMETLİ

Suçlanmış. Kabahatli.

TÖHMÜRÜK

Kesik kesik öksürük.

TÖHNIÜRÜK

Öksürük.

TÖHMEKEN

Semizotu.

TÖHMELEMEK

Çatlarcasına çok yemek, hazımsızlığa uğramak (daha çok hayvan için). Suçlamak. Çok yemekten hasta olmak, sindirememek. İshal olmak.

TÖHMET

Birine yüklenen, işlenildiği sanılan fakat henüz aydınlanmamış olan suç, suçlama.

TÖHNIÜRÜKLÜ

Sürekli, kesik kesik öksüren kişi.

TÖHMETLENDİRMEK

Töhmet altında bırakmak, suçlandırmak.

TÖHME

Yufka ekmeğin üstüne pilav dökerek yapılan yiyecek.

TÖHMİİRÜKLÜ

Sürekli öksüren, solunum güçlüğü çeken kimse.

TÖHMETLENDİRME

Töhmetlendirmek durumu.

  -   -   -  

Anlamında TÖH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TÖH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KABAHAT

Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç, kusur, töhmet. Hafif hapis, para cezası veya meslek ve sanattan alıkonulma ile cezalandırılan suç.

KABAHATLİ

Kabahati olan, kusurlu, suçlu, töhmetli.

GAŞ

Dik yamaç, uçurum. Kıyı. Duvar. Çatı. Semerin ön ve arkasında ip geçirmeye yarayan çatal ağaçlar: Semerin gaşı kırılmış. Yayla evi. Erkek ya da kız kardeş. Kaş: gaş gabahlarını töhmek: surat asmak. Kemerli ve çıkıntılı şey. Kaş, kemer; tandır gaşi, ocah gaşi. Kaç. Kaş. Semer tahtası. Kaş, bayır. Kemer. Kaç?. Düvenin önündeki kalkık kısım. (Çaltı Söğüt Bilecik; Oklubalı Eskişehir, Yukarıkaşıkara Isparta).