SYMBRANCHİİ Nedir?

SYMBRANCHİİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi y , üçüncü harfi m , dördüncü harfi b , beşinci harfi r , altıncı harfi a , yedinci harfi n , sekizinci harfi c , dokuzuncu harfi h , onuncu harfi i , onbirinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SYMBRANCHİİ anlamı

Birleşmiş solungaçlılar.

SYMBRANCHİİ hakkında bilgiler

SYMBRANCHİİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük