SUR ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "sur" olan, toplam 52 adet kelime bulunmaktadır. sur ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu sur ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde sur olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

SURNUŞLANMAK

11 harfli kelimeler

SURATSIZLIK

10 harfli kelimeler

SURUNCAMAH

9 harfli kelimeler

SURETİYLE, SURSUTMAK

8 harfli kelimeler

SURATSIZ, SURİYELİ, SURATSUZ, SURETBAZ, SURKUTMA, SURMEŞİK, SURSUCUK, SURULMAK

7 harfli kelimeler

SURATLI, SURACAN, SURALİS, SURNABA, SURNAME, SURTEPE, SURUTMA

6 harfli kelimeler

SURETA, SURDAN, SURGUL, SURGUN, SURİMİ, SURKUÇ, SURMAK, SURNUŞ, SURSAL, SURSAT

5 harfli kelimeler

SURAT, SURET, SURUÇ, SURAK, SURDA, SUREL, SURFA, SURGİ, SURĞİ, SURHA, SURİÇ, SURMA, SURRA, SURUH, SURUK, SURUL, SURYA, SURYE

4 harfli kelimeler

SURA, SURE, SURİ

3 harfli kelimeler

SUR

Bazı kelimelerin anlamları

SUR

Kale duvarı. Uğur, alın yazısı, talih. Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri.

SURİYELİ

Suriye halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

SURATSIZLIK

Somurtkan olma durumu.

SURUNCAMAH

Ağlamak, acı çekmek : Çocuk arkamdan suruncadı.

SURATLI

Yüzü ...-yı andıran.

SURSUCUK

Sırılsıklam : Yağmurdan sursucuk oldum. Çok ıslanma için.

SURACAN

Suskun, sessiz kişi.

SURKUTMA

Surat asmak.

SURATSIZ

Somurtkan. Aksi, huysuz. Çirkin.

SURATSUZ

Yüzü asık (Erzincan Merkez).

SURNUŞLANMAK

Çivi gibi sert ve kuru dal parçası batmak : Çürük ağaç gövdesine bastığımdan ayağım sur-nuşlandı.

SURETİYLE

Yoluyla, biçimiyle.

SURMEŞİK

Sülük.

SURETBAZ

Eski Türklerde kukla oynatıcısına verilen ad. (Kuk) Eski Türklerde Kukla oynatıcı.

SURSUTMAK

Surat asmak.

SURULMAK

Satılmak.

  -   -   -  

Anlamında SUR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SUR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÇATINMAK

Kaşlarını çatıp surat asmak.

AYET

Kur'an surelerini oluşturan kısımlardan her biri.

CESURANE

Cesura yakışan. Cesurca.

BASURLU

Basuru olan, hemoroitli.

DAYI

Annenin erkek kardeşi. Osmanlı Devleti'nde Tunus, Cezayir ve Trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici. Kabadayı. Kayırıcı. Cesur, yiğit. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

ALAY

Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma. Hayvan topluluğu. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.

CAHİLLİK

Bilgisizlik. Gençlik, toyluk, deneyimsizlik. Gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden işlenen kusur.

AYIPSIZ

Ayıbı, kusuru olmayan.

DEFOLU

Defosu olan, bozuk, özürlü, kusurlu, ayıplı (kumaş, giysi, mal vb.).

CÜRÜM

Suç. Yanlışlık, kusur ya da hata.

CESURCA

Cesura yakışan. (cesu'rca) Cesura yakışan bir biçimde, cesur gibi, cesaretle, yiğitçe, cesurane.

BIÇKIN

Külhanbeyi, kabadayı. Korkusuz, gözü pek, yürekli, cesur. 1988 yılında çekilen bir Kemal Sunal filmi.

ASLAN

Kedigillerden, Afrika'da ve Asya'da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan. Zodyak üzerinde Yengeç ile Başak arasında yer alan takımyıldızın adı. Gürbüz, cesur ve yiğit adam.

DEFO

Kusur, özür, bozukluk.

ARILAMAK

Bir şeyde herhangi bir ayıp veya kusur bulunmadığını bildirmek, tenzih etmek.

AYIPLI

Ayıbı, kusuru olan.

AYIP

Toplumun ahlak kurallarına aykırı olan, utanılacak durum veya davranış. Kusur, eksiklik. Utanç veren.

AZNAVUR

İri yarı, kırıcı, sinirli, asık suratlı, sert kimse.

ÇOPUR

Yüzü çiçek hastalığından kalma küçük yara izleri taşıyan, aşırı çiçek bozuğu olan (kimse), işkembe suratlı.

AF

Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama. Görevden çıkarılma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük