SUİBRİĞİGİLLER Nedir?

SUİBRİĞİGİLLER kelimesi ilk harfi S ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında s sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi u , üçüncü harfi i , dördüncü harfi b , beşinci harfi r , altıncı harfi i , yedinci harfi ğ , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi l , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi r şeklindedir. Başı s sonu r olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SUİBRİĞİGİLLER anlamı

İki çeneklilerden, otuz kadar bitki türünü içine alan ve örnek bitkisi suibriği olan bir bitki familyası.

SUİBRİĞİGİLLER hakkında bilgiler

SUİBRİĞİGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük