STEROLLER Nedir?

STEROLLER kelimesi ilk harfi S ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında s sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi t , üçüncü harfi e , dördüncü harfi r , beşinci harfi o , altıncı harfi l , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi r şeklindedir. Başı s sonu r olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

STEROLLER anlamı

Üçüncü karbonuna bir alkolik hidroksil grubu, 1. karbonuna da bir alifatik yan zincir bağlanmış bir steroit. Bunlardan ergasterol mantarlarda, kolesterol hücre zarında, fitosterol bitkilerde bulunur. Hayvan ve bitkilerde bulunan, çoğu katı ve doymamış olan ergosterol ve kolesterol gibi steroit alkolleri. Bitkisel ve hayvansal yağların sabunlaşmayan kısımlarının başlıca bileşenlerinden olan, kolesterol ve ergosterol gibi katı yapıda halkalı alkoller. Bitkisel ve hayvansal lipitlerin sabunlaşmayan kısımlarının başlıca bileşenlerinden olan, zoosterol, ergosterol ve fitosterol olmak üzere üç ayrı grupta değerlendirilen, steran halkası tiçeren katı yapıda bir lipit sınıfı, sterinler. Hayvan ve bitkilerde alkollü maddeler.

STEROLLER hakkında bilgiler

STEROLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük