STARLİNGHİPOTEZİ Nedir?

STARLİNGHİPOTEZİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi t , üçüncü harfi a , dördüncü harfi r , beşinci harfi l , altıncı harfi i , yedinci harfi n , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi h , onuncu harfi i , onbirinci harfi p , onikinci harfi o , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi z , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

STARLİNGHİPOTEZİ anlamı

Starling yasası.

STARLİNGHİPOTEZİ hakkında bilgiler

STARLİNGHİPOTEZİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük