STARLİNGEĞRİLERİ Nedir?

STARLİNGEĞRİLERİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi t , üçüncü harfi a , dördüncü harfi r , beşinci harfi l , altıncı harfi i , yedinci harfi n , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi ğ , onbirinci harfi r , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi r , onaltıncı harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

STARLİNGEĞRİLERİ anlamı

Toplardamar dönüşüyle kalbe gelen kanla kalp fonksiyonları arasındaki ilişkiyi gösteren grafik eğrileri.

STARLİNGEĞRİLERİ hakkında bilgiler

STARLİNGEĞRİLERİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük