SPEKTROSKOPİ Nedir?

SPEKTROSKOPİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi p , üçüncü harfi e , dördüncü harfi k , beşinci harfi t , altıncı harfi r , yedinci harfi o , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi o , onbirinci harfi p , onikinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SPEKTROSKOPİ anlamı

Tayf ölçümü.

SPEKTROSKOPİ hakkında bilgiler

SPEKTROSKOPİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük