SPEKÜLASYON Nedir?

SPEKÜLASYON kelimesi ilk harfi S ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında s sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi p , üçüncü harfi e , dördüncü harfi k , beşinci harfi ü , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi o , onbirinci harfi n şeklindedir. Başı s sonu n olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SPEKÜLASYON anlamı

Vurgunculuk. Kurgu. Saptırma.

SPEKÜLASYON hakkında bilgiler

SPEKÜLASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük