SOYUTLAŞTIRMAK Nedir?

SOYUTLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi S ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında s sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi o , üçüncü harfi y , dördüncü harfi u , beşinci harfi t , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı s sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SOYUTLAŞTIRMAK anlamı

Soyut duruma getirmek.

SOYUTLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

SOYUTLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük