SOYLUERKİ Nedir?

SOYLUERKİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi o , üçüncü harfi y , dördüncü harfi l , beşinci harfi u , altıncı harfi e , yedinci harfi r , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SOYLUERKİ anlamı

Ekonomik, toplumsal ve siyasal gücün soylular sınıfının tekeli altında bulunduğu tarihsel yönetim biçimi.

SOYLUERKİ hakkında bilgiler

SOYLUERKİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük