SOMATOTERAPİ Nedir?

SOMATOTERAPİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi o , üçüncü harfi m , dördüncü harfi a , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi t , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi a , onbirinci harfi p , onikinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SOMATOTERAPİ anlamı

Organik bozuklukların tedavisi.

SOMATOTERAPİ hakkında bilgiler

SOMATOTERAPİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük