SOLVOLİZ Nedir?

SOLVOLİZ kelimesi ilk harfi S ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında s sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi o , üçüncü harfi l , dördüncü harfi v , beşinci harfi o , altıncı harfi l , yedinci harfi i , sekizinci harfi z şeklindedir. Başı s sonu z olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SOLVOLİZ anlamı

Çözeltinin pH sının da değiştiği hidroliz, alkoliz, amonoliz ve benzerleri gibi çözücünün yeni bir madde oluşturmak üzere çözünen ile tepkimesi.

SOLVOLİZ hakkında bilgiler

SOLVOLİZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük