SOLUKBURGUMSULAR Nedir?

SOLUKBURGUMSULAR kelimesi ilk harfi S ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında s sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi o , üçüncü harfi l , dördüncü harfi u , beşinci harfi k , altıncı harfi b , yedinci harfi u , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi g , onuncu harfi u , onbirinci harfi m , onikinci harfi s , onüçüncü harfi u , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi r şeklindedir. Başı s sonu r olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SOLUKBURGUMSULAR anlamı

İnce, büklümleri sık ve iki ucu sivri kıvrımkılsılar soyu.

SOLUKBURGUMSULAR hakkında bilgiler

SOLUKBURGUMSULAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük