SOLO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "solo" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. solo ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu solo ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde solo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SOLO

Bir müzik parçasının bir kişi tarafından söylenmesi veya çalınması.

SOLOCU

Solist.

SOLOİNG

Gitar solosu çalma.

SOLOGAN

Soluk soluğa, tıknefes.

SOLOCULUK

Solistlik.

  -   -   -  

Anlamında SOLO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SOLO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KORKONSÜL

Konsolosluk görevlileri.

BAŞKONSOLOSLUK

Başkonsolos olma durumu. Başkonsolosun yaptığı iş.

DİSSEPİMENT

Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift solom kesesinin arkasından gelen segmenti solom keselerinden ayıran solom epiteline verilen ad. Mercanlarda bir bölmeden diğer bölmeye uzanan kalker perdeler. 3.Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde. Halkalı solucanlarda, her segmentte bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli. Mercanlarda bir bölmeden diğerine uzanan kalker perdeler. Birleşik olarak bulunan ovaryumlarda iki ovaryumu ayıran perde. Her segmentde bulunan bir çift sölom kesesinin arkasından gelen segmenti sölom keselerinden ayıran sölom epiteli bölgesine verilen özel bir ad. Mercanlarda bir bölmeden bir bölmeye uzanan kalker perdeler.

SOLİSTLİK

Solistin görevi, soloculuk.

ŞEHBENDERLİK

Konsolosun yaptığı iş, konsolosluk. Bu işin görüldüğü daire, konsolosluk.

ŞEHBENDER

Konsolos.

BAŞKONSOLOS

En yüksek derecedeki konsolos.

ŞİZOSÖL

Bazı hayvan filumlarında (Bryozoa, Brachiopoda, Molusca, Annelida, Artropoda) solomu oluşturan mezoderm içerisindeki boşluklar. Bazı hayvan şubelerinde sölomu oluşturan mezoderm içerisindeki boşluklar.

SÖLOMSUZLAR

Gerçek bir solomu olmayan sünger, hidra, medüz, mercan gibi hayvanlar. Asölomatlar. Sölom boşluğuna sahip olmayan canlılar, asölomatlar.

PEDOGENEZ

Bazı iki kanatlı böceklerde ve aksolotlda olduğu gibi genç veya larva safhasında iken görülen ve partenogenezle olan üreme. Olgunlaşmamış mantarlarda spor teşekkülü. Bazı ikikanatlı böceklerde ve aksolotl'da henüz genç larva evresinde iken görülen bir partenogenezle üreme tipi.

SOLİST

Bir müzik eserini tek başına çalan, söyleyen sanatçı, solocu.

KANÇILARYA

Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer.

ORATORYO

Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun ögesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik eseri.

KANÇILAR

Elçiliklerde, konsolosluklarda yazı ve evrak işlerini yürüten görevli.

KAVAS

Elçilik veya konsolosluklarda görev yapan hizmetli. Banka, patrikhane, otel vb. yerlerde hizmetli veya koruma görevlisi. Elçilik ve konsolosluklarda koruma görevlisi.

BATTLE

İki veya daha fazla çalgı ustasının, hangisinin çalgıya daha hâkim olduğunu göstermek amacıyla belli bir ritim üzerinde sırayla solo atmalarına dayalı yarışma.

KONSOLOSHANE

Konsolosluk.

AKSOLOTL

İki yaşamlılardan kuyruklu kurbağaların larvasına verilen ad. (karşılık. sukulu, axolotl), Amfibyumların kuyruklular (Urodela) takımının küt-ağızlıgiller (Ambystomidae) familyasına giren türlerin larvasına verilen ad. 20 cm kadardır. Başın iki yanında püskül biçiminde solungaçları vardır. Kuzey Amerika ve Meksikada dağ göllerinde yaşar. Yenir. Lârva evresinde iken erginleşerek aksolotl biçiminde birçok döl verir.

KONSOLOSLUK

Konsolos olma durumu. Konsolosun makamı ya da görevi, şehbenderlik. Bu işin görüldüğü daire, konsoloshane.

VİSKONSÜL

Yardımcı konsolos.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük