SO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "so" olan, toplam 1064 adet kelime bulunmaktadır. so ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu so ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde so olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

SONUÇLANDIRABİLME

16 harfli kelimeler

SOLUCANYILANLARI, SOLUKBURGUMSULAR, SONLANDIRABİLMEK, SONUÇLANDIRILMAK, SOSYALLEŞEBİLMEK

15 harfli kelimeler

SORUŞTURMACILIK, SOSYALLEŞTİRMEK, SOSYOLENGÜİSTİK, SOYSUZLAŞTIRMAK, SOFULARÇİFTLİĞİ, SOKUŞTURABİLMEK, SOKUŞTURUVERMEK, SONLANDIRABİLME, SONSUZLAŞTIRMAK, SONUÇLANDIRILMA, SORGULANABİLMEK, SORGULATABİLMEK, SORGULAYABİLMEK, SORGUNCUKAHİLER, SORUŞTURABİLMEK, SOSYALLEŞEBİLME, SOYUTLAYABİLMEK

14 harfli kelimeler

SOĞUKLAŞTIRMAK, SOMUTLAŞTIRMAK, SONDALAMACILIK, SONUÇLANDIRMAK, SORUMSUZLAŞMAK, SOSYALLEŞTİRME, SOYSUZLAŞTIRMA, SOYUTLAŞTIRMAK, SOKUŞTURABİLME, SOKUŞTURUVERME, SOLUKLANDIRMAK, SONLANDIRILMAK, SONSUZLAŞTIRMA, SORDURTABİLMEK, SORGULANABİLME, SORGULATABİLME, SORGULAYABİLME, SORUŞTURABİLME, SOYUTLAYABİLME

13 harfli kelimeler

SOĞUKKANLILIK, SOĞUKLAŞTIRMA, SOMUTLAŞTIRMA, SONUÇLANDIRMA, SORUMSUZLAŞMA, SOSYALİZASYON, SOSYOEKONOMİK, SOSYOKÜLTÜREL, SOLLAYABİLMEK, SOLUKLANDIRMA, SOLUKSUZLAŞMA, SOMATOLİBERİN, SOMURTABİLMEK, SONLANDIRILMA, SORDURABİLMEK, SORDURTABİLME, SORGUÇKAVAKLI, SORGUNTATLISI, SOYUTLAŞTIRMA, SOYYAPITÇILIK

12 harfli kelimeler

SOLGUNLAŞMAK, SOMURTKANLIK, SONLANDIRMAK, SONSUZLAŞMAK, SORGUÇLANMAK, SORUŞTURMACI, SOSYALLEŞMEK, SOYSUZLAŞMAK, SOBACISAVASI, SOĞANLIYÜRÜK, SOĞUCAKPINAR, SOĞURUMÖLÇER, SOĞUTABİLMEK, SOKOKEKEDİSİ, SOKULABİLMEK, SOKULUVERMEK, SOLARİZASYON, SOLLAYABİLME, SOLUKBURGUCA, SOLUYABİLMEK, SOMALİKEDİSİ, SOMATOSTATİN, SOMATOTERAPİ, SOMATOTROFİN, SOMATOTROPİN, SOMNAMBULİZM, SOMNOLENSİYA, SOMUNARABASI, SOMURTABİLME, SONAŞAMLAMAK, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

SOFTALAŞMAK, SOĞUKLAŞMAK, SOĞURGANLIK, SOKULGANLIK, SOKUŞTURMAK, SOLGUNLAŞMA, SOLUKLANMAK, SOLUKLAŞMAK, SOLUKSUZLUK, SOMUTLANMAK, SOMUTLAŞMAK, SONDAJCILIK, SONDALAMACI, SONRASIZLIK, SONSUZLAŞMA, SONUÇLANMAK, SONUÇSUZLUK, SORGULANMAK, SORUMSUZLUK, SORUNSUZLUK, SORUŞTURMAK, SORUŞTURUCU, SOSYALİSTİK, SOSYALLEŞME, SOSYOLOJİZM, SOYGUNCULUK, SOYSUZLAŞMA, SOYUTLAŞMAK, SODIRLANMAK, SOĞANERKEĞİ, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

SOFTALAŞMA, SOĞANLAMAK, SOĞRUMSAMA, SOĞUKKANLI, SOĞUKLAMAK, SOĞUKLAŞMA, SOĞUMÖLÇER, SOĞUTULMAK, SOKUŞTURMA, SOLİDARİST, SOLİDARİZM, SOLUCANLAR, SOLUKLAMAK, SOLUKLANMA, SOLUKLAŞMA, SOMURULMAK, SOMUTLANMA, SOMUTLAŞMA, SONDALAMAK, SONUÇLAMAK, SONUÇLANIŞ, SONUÇLANMA, SOPALANMAK, SORGULAMAK, SORGULANIŞ, SORGULANMA, SORUMLULUK, SORUMSUZCA, SORUŞTURMA, SOSYOLOJİK, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

SOBACILIK, SOBELEMEK, SOFİSTİKE, SOFİSTLİK, SOĞANIMSI, SOĞANLAMA, SOĞRULMAK, SOĞUKLAMA, SOĞURMALI, SOĞUTULMA, SOKRANMAK, SOKTURMAK, SOLDURMAK, SOLGUNLUK, SOLİPSİZM, SOLİSTLİK, SOLUKLAMA, SOMURTKAN, SOMURTMAK, SOMURULMA, SONDALAMA, SONRALARI, SONSUZLUK, SONUÇLAMA, SOPALAMAK, SOPALANMA, SORDURMAK, SORGUÇSUZ, SORGULAMA, SOSYALİST, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

SOBELEME, SODYUMLU, SOFİSTİK, SOFRALIK, SOFTALIK, SOĞANCIK, SOĞDAKÇA, SOĞRULMA, SOĞUKLUK, SOĞULMAK, SOĞURGAN, SOĞURMAK, SOĞURUCU, SOĞUŞMAK, SOĞUTKAN, SOĞUTMAÇ, SOĞUTMAK, SOĞUTUCU, SOKRANMA, SOKTURMA, SOKULGAN, SOKULMAK, SOKUŞMAK, SOLAKLIK, SOLARYUM, SOLCULUK, SOLDURMA, SOLLAMAK, SOLLAYIŞ, SOLUKLUK, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

SOBALIK, SOFRACI, SOFTACA, SOFULUK, SOĞANCI, SOĞANLI, SOĞANSI, SOĞUKÇA, SOĞULMA, SOĞUMAK, SOĞURMA, SOĞURUŞ, SOĞUŞMA, SOĞUTMA, SOĞUTUŞ, SOĞUYUŞ, SOKULMA, SOKULUŞ, SOKUŞMA, SOLLAMA, SOLUCAN, SOLUĞAN, SOLUMAK, SOLUNMA, SOLUNUM, SOLUTMA, SOLUYUŞ, SOMURMA, SONLAMA, SONRAKİ, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

SOBACI, SODYUM, SOFİST, SOFİZM, SOFUCA, SOĞDCA, SOĞUMA, SOHBET, SOKMAK, SOKMAN, SOKUCU, SOKULU, SOLFEJ, SOLGUN, SOLHAN, SOLİST, SOLLUK, SOLMAK, SOLOCU, SOLUMA, SOMAKİ, SOMATA, SONCUL, SONDAJ, SONSAL, SONSUZ, SOPALI, SORGUÇ, SORGUN, SORMAK, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

SOFRA, SOFTA, SOĞAN, SOĞUK, SOKAK, SOKET, SOKMA, SOKRA, SOKUM, SOKUR, SOKUŞ, SOLAK, SOLCU, SOLMA, SOLUK, SOLUŞ, SOMON, SOMUN, SOMUT, SOMYA, SONAR, SONAT, SONDA, SONLU, SONRA, SONUÇ, SORGU, SORİT, SORMA, SORTİ, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

SOBA, SOBE, SODA, SOFA, SOFU, SOKU, SOLO, SOMA, SONE, SOPA, SORU, SOTE, SOYA, SOAN, SOFI, SOFİ, SOGU, SOHA, SOHU, SOKA, SOKI, SOKO, SOLA, SOLE, SOMİ, SONA, SONG, SONİ, SONU, SOOH, Devamını Oku »»

3 harfli kelimeler

SOF, SOL, SOM, SON, SOS, SOY, SOA, SOÇ, SOD, SOE, SOG, SOĞ, SOK, SOP, SOR, SOV, SOZ

2 harfli kelimeler

SO

Bazı kelimelerin anlamları

SO

Git (ünlem). Sucuk kurutmaya yarayan, üstünde çengelli çiviler bulunan sopa.

SOLUCANYILANLARI

(Opoterodonta), Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının yılanlar (Ophidia) alt-takımına giren bir bölümü. Ağızları dardır. Kuyrukları kalın olur. Gözleri körelmiştir. Küçük boyludurlar. Zararsızdırlar. Toprakta çukur kazarlar. Kör-yılangiller (Typhlopidae) ve darağızlı-yılangiller (Glauconiidae) familyalarını içine alır.

SONLANDIRABİLMEK

Sonlandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SONUÇLANDIRILMAK

Sonuca ulaştırılmak, neticelendirilmek.

SOKUŞTURUVERMEK

Çabucak sokuşturmak.

SOLUKBURGUMSULAR

İnce, büklümleri sık ve iki ucu sivri kıvrımkılsılar soyu.

SONLANDIRABİLME

Sonlandırabilmek işi.

SOKUŞTURABİLMEK

Sokuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

SONSUZLAŞTIRMAK

Sonsuzlaşma işini yaptırmak.

SONUÇLANDIRABİLME

Sonuçlandırabilmek işi, neticelendirebilme.

SOSYALLEŞTİRMEK

Toplumsallaştırmak. Toplum kurallarına göre davranacak biçimde eğitmek.

SOYSUZLAŞTIRMAK

Soysuz bir duruma getirmek.

SORUŞTURMACILIK

Soruşturmacının yaptığı iş, soruşturuculuk, muhakkiklik.

SOSYOLENGÜİSTİK

Dil, toplum ve kültür arasındaki ilişkileri konu edinen dil bilimi dalı.

SOFULARÇİFTLİĞİ

Kırıkkale kenti, Sulakyurt ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

SOSYALLEŞEBİLMEK

Toplumsallaşabilmek.

  -   -   -  

Anlamında SO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AĞARIK

Beyazlaşmış. Rengi solmuş.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

ABSORBE

Soğurma.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

AFALLAŞTIRMAK

Şaşkınlık içinde bırakmak, birini şaşırıp bir şey yapamaz duruma sokmak.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

ADIMSAYAR

Yürüme sırasında gerçek sonuçlara varabilmek için geçilen yerin uzunluğunu anlayabilmek amacıyla ayağa veya bele takılan alet, pedometre.

AÇIKLAYICI

Bir sorunu gerekli açıklığa kavuşturan. Kendinden önce gelen kelimeyi belirten, açıklayan (kelime veya kelimeler): "Atatürk, yeni Türkiye'nin kurucusu, daima saygı ile anılacaktır" cümlesindeki 'yeni Türkiye'nin kurucusu' sözü Atatürk adının açıklayıcısıdır.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

AFFETMEK

Bağışlamak. Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek. Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

ABUS

Somurtkan (kimse). Çatık, asık (yüz). Garip, acayip.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

ADAMCIL

İnsandan ürkmeyen, insana alışmış olan, insana sokulan, sıcakkanlı, munis.

ABSTRE

Soyut.

AFGAN

Afganistan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

AĞARMAK

Beyazlaşmak. Rengi solmak. Aydınlanmak.

ABLİ

Yatay serenlerin ucuna bağlı bulunan ve bunları sağa, sola veya ortaya çevirmek için yararlanılan halat veya palanga.

ABSTRAKSİYONİZM

Soyutçuluk.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük