Sonu SKOR ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "skor" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu skor ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında skor olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde skor olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SKOR

Sonuç. Sayı.

OSKOR

Rüşvet.

  -   -   -  

Anlamında SKOR bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SKOR geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LİPSOZ

Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından, 20-30 cm kadar uzunlukta, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan bir tür. Kemikli balıklardan, iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından, 30 cm kadar uzunlukta olabilen, Atlantik Okyanusu ve Akdeniz'de yaşayan bir tür. (Scorpaena porcus) Kemikli-balıklar (Teleostei) takımının iskorpitgiller (Scorpaenidae) familyasından bir balık türü. Uzunluğu 20-30 cm. Yenir. Atlantik Okyanusu ve Akdenizde yaşar.

SONUÇ

Bir olayın doğurduğu başka bir olay ya da durum, netice. Bir gelişim veya girişimden elde edilen şey. Sürmekte olan veya biten bir yarışmanın veya spor karşılaşmasının sayı bakımından durumu, skor. Yazının veya sözün bitim bölümü. Öz, özet.

İSKORPİT

İskorpitgillerden, iri başlı, yüzgeçlerinde yakıcı dikenleri bulunan, eti beğenilen bir balık (Scorpaena scrofa).

SCORPAENİDAE

İskorpitgiller.

SOKAN

İskorpit.

LİPSOS

İskorpitgillerden, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda yaşayan, yüzgeçlerindeki dikenlerde yaralara sebep olan bir zehir bulunan, 40 santimetre uzunluğunda, eti çok beğenilen bir balık (Scorpaena porcus).

KARASALGIN

Dişlerdeki iskorpit hastalığı. Boğaz ağrısı. Halk dilinde Keçi ciğer ağrısı.

İSKORPİTGİLLER

Omurgalılardan, örnek hayvanı iskorpit olan, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı güçlü dikenlerle donanmış, bütün denizlerde rastlanan balıklar sınıfı. Balıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, üstleri ktenoyit pullarla kaplı, sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar açan türlere sahip bir familya. Kemikli balıklardan, üstleri ktenoit pullarla kaplı, sırt hücreleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış, insana batınca önemli yaralar açan türlere sahip bir familya. (Scorpaenidae), Omurgalı hayvanlardan balıklar (Pisces) sınıfının kemikli-balıklar (Teleostei) takımının dikenliyüzgeçliler (Acan-thopterygii) alt-takımına giren bir familyası. Üstleri ktenoyid pullarla kaplıdır. Sırt yüzgeçleri zehirli bezlere bağlı kuvvetli dikenlerle donanmış olup batınca önemli yaralar yapar. Bütün denizlerde raslanırlar. İskorpit (Scorpaena scrafa), lipsoz (S. porcus), fare-başlı iskorpit (Myoxocephalus scorpius) türleri iyi bilinir.

SAYI

Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren söz, adet. Gazete, dergi vb. sürekli yayınların bir bütün oluşturan, değişik tarih, numara taşıyan baskılarından her biri, nüsha. Bir spor karşılaşmasında taraflardan her birinin başarı derecesini gösteren nicelik, skor.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük