SKLEROMALASİ Nedir?

SKLEROMALASİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi k , üçüncü harfi l , dördüncü harfi e , beşinci harfi r , altıncı harfi o , yedinci harfi m , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi a , onbirinci harfi s , onikinci harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SKLEROMALASİ anlamı

Gözde skleranın dejenerasyonu, yumuşaması.

SKLEROMALASİ hakkında bilgiler

SKLEROMALASİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük