SKATOFAJİ Nedir?

SKATOFAJİ kelimesi ilk harfi S ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında s sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi k , üçüncü harfi a , dördüncü harfi t , beşinci harfi o , altıncı harfi f , yedinci harfi a , sekizinci harfi j , dokuzuncu harfi i şeklindedir. Başı s sonu i olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SKATOFAJİ anlamı

Gübre yeme.

SKATOFAJİ hakkında bilgiler

SKATOFAJİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük