SİYASETNAME Nedir?

SİYASETNAME kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi y , dördüncü harfi a , beşinci harfi s , altıncı harfi e , yedinci harfi t , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİYASETNAME anlamı

Siyaset bilimini anlatan ve bu konuda öğüt veren eser.

SİYASETNAME hakkında bilgiler

SİYASETNAME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük