Sonu SİTİDİN ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "sitidin" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu sitidin ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında sitidin olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde sitidin olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SİTİDİN

Şekerle bir pirimidin bazı olan sitozinin meydana getirdiği bir nükleosit. Bir pirimidin bazı olan sitozinin riboz şekerine bağlanmasıyla oluşan nükleosit.

  -   -   -  

Anlamında SİTİDİN bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde SİTİDİN geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SİTİDİLAT

Sitidin monofosfat.

NÜKLEOSİT

Riboz ya da deoksiriboz şekerine bağlı bir pürin ya da pirimidin bazından (adenin, guanin, sitozin, timin ya da urasil) oluşan herhangi bir grup bileşik. Adenozin, sitidin, üridin, timidin, guanidin gibi. Bir pürin veya pirimidin bazının riboz veya deoksiriboz şekerine bağlanmasıyla oluşan bir bileşik.