SİTAYUKSZOONOZİS Nedir?

SİTAYUKSZOONOZİS kelimesi ilk harfi S ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında s sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi y , altıncı harfi u , yedinci harfi k , sekizinci harfi s , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi o , onbirinci harfi o , onikinci harfi n , onüçüncü harfi o , ondördüncü harfi z , onbeşinci harfi i , onaltıncı harfi s şeklindedir. Başı s sonu s olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİTAYUKSZOONOZİS anlamı

Cytauxzoon cinsi protozoonların neden olduğu Afrika tırnaklıları ve evcil kedilerde oluşturduğu ateş, anemi ve sarılıkla belirgin kenelerle taşınan ölümcül enfeksiyon.

SİTAYUKSZOONOZİS hakkında bilgiler

SİTAYUKSZOONOZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük