SİSTİRELEME Nedir?

SİSTİRELEME kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi t , beşinci harfi i , altıncı harfi r , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİSTİRELEME anlamı

Sistirelemek işi.

SİSTİRELEME hakkında bilgiler

SİSTİRELEME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük