SİSLEŞTİRME Nedir?

SİSLEŞTİRME kelimesi ilk harfi S ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında s sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi s , dördüncü harfi l , beşinci harfi e , altıncı harfi ş , yedinci harfi t , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi r , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı s sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİSLEŞTİRME anlamı

Bir sıvının ince tanecikler şeklinde püskürtülerek iletilmesi.

SİSLEŞTİRME hakkında bilgiler

SİSLEŞTİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük