SİPİRTMEĞ Nedir?

SİPİRTMEĞ kelimesi ilk harfi S ve son harfi Ğ olan bir kelimedir. Başında s sonunda ğ olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi p , dördüncü harfi i , beşinci harfi r , altıncı harfi t , yedinci harfi m , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi ğ şeklindedir. Başı s sonu ğ olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİPİRTMEĞ anlamı

Kaçmak.

SİPİRTMEĞ hakkında bilgiler

SİPİRTMEĞ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük