SİNDİRİLEBİLİRLİK Nedir?

SİNDİRİLEBİLİRLİK kelimesi ilk harfi S ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında s sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi s , ikinci harfi i , üçüncü harfi n , dördüncü harfi d , beşinci harfi i , altıncı harfi r , yedinci harfi i , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi r , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi i , onyedinci harfi k şeklindedir. Başı s sonu k olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

SİNDİRİLEBİLİRLİK anlamı

Gübre miktarının tüketilen yem miktarına bölünmesiyle bulunan, bir yemin veya besin maddesinin tüketildikten sonra vücutta tutulan kısmı, hazmolabilirlik, hazmolma oranı, sindirim derecesi.

SİNDİRİLEBİLİRLİK hakkında bilgiler

SİNDİRİLEBİLİRLİK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.